Kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har lång erfarenhet av att skräddarsy och genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter inom ingenjörsvetenskap och teknik. Vi erbjuder, själva eller i samarbete med andra, allt från inspirationsföreläsningar till hela program.

Oavsett om du söker för eget intresse eller vill utveckla kompetensen hos en grupp av medarbetare vill vi gärna bidra, för vi vet hur ny teknik och nya krav förändrar kompetensbehoven. Samtidigt vet vi att det ibland är svårt att kombinera en hård arbetsbelastning med behovet av att hitta tid. Därför är vi flexibla inte bara rörande innehållet utan också kring hur aktiviteter genomförs.

Utbildning som leder industrin framåt

För att kunna följa med i den globala industriutvecklingen krävs välutbildade medarbetare och tillgång till rätt kompetens. Det bedrivs mycket forskning på hur industrin kan förbättra sina processer, men allt för få yrkesverksamma har kompetensen att driva implementeringen på företegen. Vårt kursutbud speglar den forskning som bedrivs vid läsosätet så du kan känna dig trygg i att du får en utbildning där du ligger steget före. 

För enskilda eller grupp

Vi erbjuder både kurser för enskilda medarbetare samt kurser för hela grupper, så kallade uppdragsutbildningar. Kurserna ger högskolepoäng och finns på både grund- samt avancerad nivå. Välkommen att utforska vårt kursutbud för yrkesverksamma inom industrin!