Civilingenjör 4.0

Den tekniska utvecklingens snabba framfart inom industrin bidrar till ökade kompetensbehov. För att möta glappet och stärka svensk konkurrenskraft erbjuds Civilingenjör 4.0. En utbildningssatsning på masternivå mellan högskolor och näringsliv. Utbildningen består av 12 kursmoduler, på vardera tre poäng.

Digital twin civilingenjör4.0

Den kostnadsfria utbildningen CivilEngineering 4.0 är vänder sig främst till civilingenjörer, studenter som yrkesverksamma, men också individer med andra relevanta utbildningar. Högskolan i Skövde står för kursmodul C2, cyber-fysiska produktionssystem och digitala tvillingar. Kurserna behandlar både teoretiska och operativa aspekter.

Högskolan i Skövde erbjuder följande kurser:

 

Modul 2.1 – Cyberfysiska system

Kusen kommer att förklara konceptet Cyberfysiska system och dess teknik för tillverkning genom olika applikationsscenarier, t.ex. produktdesign, produktionsdesign och konfiguration, planering, schemaläggning och optimering, distribuerad kontroll och underhåll. Efter avslutad kurs kan du:

  • Förstå och förklara nyckelbegrepp och tekniker inom cyber-fysiska system
  • Beskriva olika applikationsscenarier för cyberfysiska system inom tillverkning.
  • Genom att utforska och utvärdera, beskriva den senaste utvecklingen av Cyberfysiska system inom ramen för Industry 4.0.

Modul 2.2 – Digitala tvillingar som process

Under denna kurs kommer konceptet digitala tvillingar som metod inom bearbetning och robotceller att utforskas.  Kursen visar på hur digitala tvillingar kan användas vid 3D-skanning, virtuell robotik, virtuell bearbetning, virtuell driftsättning och användning av digitala tvillingar för optimering. Efter avslutad kurs kan du:

  • Förstå och förklara tekniken digitala tvillingar på process och cellnivån samt möjliga användningsområden.
  • Genom att utforska och utvärdera, beskriva den senaste utvecklingen av tekniken digitala tvillingar inom ramen för industry 4.0. 

Modul 2.3 – Digitala tvillingar som system

Kursen behandlar njttjandet av digitala tvillingar på nivån för den virtuella fabriken. Ämnen som inkluderas är bl.a Discrete-Event Simulation; System Thinking & Systems Dynamics; Factory Flow Modeling & Analysis and Simulation-Based Optimization. Efter avslutad kurs kan du:

  • Förstå konceptet digitala tvillingar på system och utvecklingsnivå.
  • Genom att utforska och utvärdera, beskriva den senaste utvecklingen av tekniken digitala tvillingar på systemnivå inom ramen för industry 4.0.

Ett projekt inom Produktion2030

Utbildningen är en fyraårig satsning inom Produktion2030 (Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige) och finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Kurserna hålls av Linköping University, Högskolan i Skövde, Chalmers och KTH och löper under tidsperioden 2017-2021. Här kan du läsa mer om utbildningssatsningen.