Civilingenjör 4.0

Den tekniska utvecklingens snabba framfart inom industrin bidrar till ökade kompetensbehov. För att stärka svensk industris konkurrenskraft erbjuds Civilingenjör4.0, en utbildningssatsning på masternivå i samarbete mellan högskolor och näringsliv. Utbildningen består av 12 kursmoduler, på vardera tre poäng.

Civilingenjör4.0 digitala tvillingar och cyberfysiska system

Den kostnadsfria utbildningen Civilingenjör 4.0 vänder sig främst till civilingenjörer (eller motsvarande utbildningsnivå), studenter som yrkesverksamma, men också till individer med andra relevanta utbildningar. Högskolan i Skövde står för kursmodul C2, ”cyber-physical production systems and digital twins”. Kurserna behandlar både teoretiska och praktiska aspekter.

Högskolan i Skövde erbjuder följande kursmoduler:

Modul 2.1 – Cyber-physical systems
Modul 2.2 – Digitala tvillingar som process
Modul 2.3 – Digitala tvillingar som system

Kursmoduler Civilingenjör4.0

Ett projekt inom Produktion2030

Utbildningen är en fyraårig satsning inom Produktion2030 (Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige) och finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Kurserna hålls av Linköping University, Högskolan i Skövde, Chalmers och KTH och löper under tidsperioden 2017-2021. Här kan du läsa mer om utbildningssatsningen.