Cyber-physical systems

Cyberfysiskta system, eller cyber-physical systems, är datorbaserade system för styrning av exempelvis maskiner, fordon och annan utrustning. Systemen hämtar in data från sensorer och kan på så vis anpassa sig till rådande förhållanden.

Civilingenjör4.0 cyberfysiska systemKursmodulen förklarar konceptet cyber-physical systems och de underliggande teknikerna  genom olika applikationsscenarier, t.ex. design, konfiguration, planering, schemaläggning och optimering av produktion samt distribuerad kontroll och underhåll. 

Efter avslutad kurs kan du:

  • Förstå och förklara nyckelbegrepp och tekniker inom cyber-physical systems.
  • Beskriva olika applikationsscenarier för cyber-physical systems inom tillverkning.
  • Genom att utforska och utvärdera, beskriva den senaste utvecklingen av cyber-physical systems inom ramen för Industri 4.0.

Sök kurs via - civilingenjör4.0

Ett projekt inom Produktion2030

Utbildningen är en fyraårig satsning inom Produktion2030 (Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige) och finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Kurserna hålls av Linköping University, Högskolan i Skövde, Chalmers och KTH och löper under tidsperioden 2017-2021. Här kan du läsa mer om utbildningssatsningen.