Digitala tvillingar som process

"Digitala tvillingar" har blivit något av ett buzzword inom industrin, vad menas en digital tvilling och hur kan det effektivisera en process? En digital tvilling är en exakt avbildning av en produktionsmaskin i form av mjukvara. Maskinen förser mjukvaran, den digitala tvillingen, med information om sitt tillstånd. Genom att exempelvis inspektion och felsökning kan utföras på den digitala tvillingen slipper företag onödiga stopp i den fysiska maskinen. Något som spar både tid och pengar.

CivilEngineering 4.0 civilingenjör4.0 - digital tvilling

Under denna kursmodul utforskas konceptet digitala tvillingar som metod inom bearbetning och robotceller. Kursmodulen visar på hur digitala tvillingar kan användas vid 3D-skanning, virtuell robotik, virtuell bearbetning, virtuell driftsättning samt användning av digitala tvillingar för optimering. 

Efter avslutad kurs kan du:

  • Förstå och förklara tekniken digitala tvillingar på process och cellnivån samt möjliga användningsområden.
  • Genom att utforska och utvärdera, beskriva den senaste utvecklingen av tekniken digitala tvillingar inom ramen för industri 4.0.

Sök kurs via - civilingenjör4.0

Ett projekt inom Produktion2030

Utbildningen är en fyraårig satsning inom Produktion2030 (Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige) och finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Kurserna hålls av Linköping University, Högskolan i Skövde, Chalmers och KTH och löper under tidsperioden 2017-2021. Här kan du läsa mer om utbildningssatsningen.