Digitala tvillingar som system

"Digitala tvillingar" har blivit något av ett buzzword inom industrin, vad menas en digital tvilling och hur kan det effektivisera industrin? En digital tvilling är en exakt avbildning av en produktionsmaskin i form av mjukvara. Maskinen förser mjukvaran, den digitala tvillingen, med information om sitt tillstånd. Genom att exempelvis inspektion och felsökning kan utföras på den digitala tvillingen slipper företag onödiga stopp i den fysiska maskinen. Något som spar både tid och pengar.

Digital twin civilingenjör4.0

Kursmodulen behandlar användning av digitala tvillingar för modellering av produktionssystem och produktionsanläggningar . Ämnen som inkluderas är bl.a  händelsestyrd simulering, systemtänkande och systemdynamik, Factory Flow Modeling & Analysis och simuleringsbaserad optimering.

Efter avslutad kursmodul kan du:

- Förstå konceptet digitala tvillingar på systemnivå.
- Genom att utforska och utvärdera, beskriva den senaste utvecklingen av tekniken digitala tvillingar på systemnivå inom ramen för industri 4.0.

Sök kurs via - civilingenjör4.0 

Ett projekt inom Produktion2030

Utbildningen är en fyraårig satsning inom Produktion2030 (Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige) och finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Kurserna hålls av Linköping University, Högskolan i Skövde, Chalmers och KTH och löper under tidsperioden 2017-2021. Här kan du läsa mer om utbildningssatsningen.