Business Intelligence - datadrivna organisationer

Att bli en datadriven organisation är en vision för många organisationer. I litteraturen finns det flera exempel på att datadrivna organisationer är mer framgångsrika än organisationer som mestadels fattar beslut på magkänsla. Den här kursen tar upp vad som menas med datadrivna organisationer och hur det relaterar till Business Intelligence. Kursen har även ett praktiskt moment där deltagarna refleketerar över vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven.

Lär dig förstå vad datadrivna organisationer är

Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen innehåller en introduktion till området datadrivna organisationer och relationer till Business Intelligence. I den praktiska delen av kursen undersöks vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven.

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till personer ute i yrkeslivet, som är intresserade av att lära sig mer om vad som menas med datadrivna organisationer.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Redogöra för vad som menas med datadrivna organisationer och relationer till området Business Intelligence.
  • Reflektera över vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven.

Behörighetskrav:

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom omfattande minst 180 hp, samt yrkeserfarenhet av minst 12 månader inom relevant område. 

Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens. Du kan använda kompetensbeskrivningsmallen för att beskriva din yrkeserfarenhet.

 

 

 

För mer information, kontakta kursansvarig:

Mikael Berndtsson 
Institutionen för informationsteknologi
Lektor i datavetenskap
E-post: mikael.berndtsson@his.se
Arbete: 0500-448322

Praktisk information:

  • Startvecka-slutvecka: v.04 - v.16 2020
  • Studietakt: 30%
  • Ansökan är öppen fram till två veckor innan kursstart. 
  • Kursplan

Så här söker du:

Kursens föreläsare: 

Mikael Berndtsson 
Institutionen för informationsteknologi
Lektor i datavetenskap
E-post: mikael.berndtsson@his.se
Arbete: 0500-448322

Virtuella fabrikens övriga kurser