Optimeringsmetoder för Industri

Många problem inom industrin kan formuleras som optimeringsproblem och tacklas med olika optimeringsmetoder för att hitta bästa alternativet för beslutfattande. Egentligen har nästan varje produkt, process eller system potential att ”förbättras" vilket innebär att tillämpningar av optimering är i det närmsta oräkneliga. I industriella problem handlar optimering väldigt ofta om maximering av vinst, produktivitet, effektivitet och kvalitet tillsammans med minimering av tid, kostnad, slöseri och risk. Det finns många spännande nya utvecklingar, både inom forskning och industriella tillämpningar när det gäller olika optimeringsmetoder, inklusive klassisk linjär programmering och moderna metaheuristiska och simuleringsbaserade algoritmer. Den här kursen kan komma att täcka några viktiga, allmänna teorier av optimering och sedan ge studenterna tillräcklig kunskap att välja och tillämpa olika optimeringsmetoder och verktyg för att lösa industriella problem.

Lär dig olika optimeringsmetoder

Kursen består av tre huvuddelar: föreläsningar, laborationer (hands-on) och projektarbete. Kursen kommer att täcka följande ämnen: klassiska optimeringsmetoder och standardoptimeringsmodeller, metaheuristiska algoritmer för att lösa enkel och flermålsoptimeringsproblem, simuleringsbaserad optimering och dess industriella tillämpningar, industriella tillämpningar av optimering och beslutsanalys.

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till yrkesverksamma, framförallt ingenjörer, som vill lära sig mer om hur man använder olika optimeringsmetoder för att optimera processer och system inom industrin.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Visa en god förståelse för olika typer av optimeringsmetoder, inklusive klassiska, metaheuristiska och simuleringsbaserade metoder,
  • Formulera optimeringsproblem baserat på scenario från industrin och relatera dem till standardoptimeringsmodeller,
  • Föreslå lämpliga optimeringsmetoder för olika industriella applikationer,
  • Tillämpa programvaror tillgängliga för industri för att lösa optimeringsproblem.

Behörighetskrav:

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp, samt yrkeserfarenhet av minst 12 månader inom relevant område.

Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens. Du kan använda kompetensbeskrivningsmallen för att beskriva din yrkeserfarenhet.

 

För mer information, kontakta kursansvarig:

Amos Ng
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Professor i automatiseringsteknik
E-post: amos.ng@his.se
Telefon: 0500-448541

Praktisk information:

  • Startvecka-slutvecka: v. 06 - v. 15 2020
  • Studietakt: 25%
  • Ansökan är öppen fram till två veckor innan kursstart. 
  • Kursplan

Så här söker du:

Kursens föreläsare: 

Amos Ng
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Professor i automatiseringsteknik
E-post: amos.ng@his.se
Arbete: 0500-448541

Sunith Bandaru
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bitr. Lektor i automatiseringsteknik
E-post Sunith.bandaru@his.se
Arbete 0500-448506

Masood Fathi
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Lektor i produktionsteknik
E-post masood.fathi@his.se
Arbete 0500-448575

Virtuella fabrikens övriga kurser