Specialistutbildningar HT19

Specialistsjuksköterskeprogrammen och Barnmorskeprogrammet har inför ht19 tidigare ansökningsperiod jämfört med övriga utbildningar.

Följande program har ansökningsperiod 15 februari - 15 mars:

Komplettering av ansökan

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan. Du behöver komplettera din ansökan med följande dokument:

  1. Kopia på din sjuksköterskelegitimation. (Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.)
  2. Tjänstgöringsintyg som visar minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska (OBS! Gäller ej Barnmorskeprogrammet.)

Den 27 mars måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Antagningsbesked

Ditt antagningsbesked kommer den 12 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Barnmorska lyssnar med tratt på gravidmage.

Sköterska håller sina händer om patients hand.

FrågaSandra Jönsson

studievägledare

Sandra Jönsson

sandra.jonsson@his.se
0500-448114 

Kontakt

Vid frågor rörande antagning - till program eller kurs, validering, registrering, studieuppehåll, dispens eller anstånd.

Vill du ha snabbare svar?

När du kontaktar oss angående dina studier, kan vi svara snabbare om du skriver ditt personnummer och vad du läser i mailet så att vi slipper fråga en extra gång efter det.

Telefon: 0500-44 82 00
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-11.30

Tisdagen den 19 februari har antagningen telefontid 10.00-11.00

E-post: antagning@his.se
E-post för utbytesstudenter: exchangestudent@his.se
E-post för internationella studenter: admission@his.se

Fax: 0500-44 80 99

Postadress:
Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde