Automatiseringstekniker, 120 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B. (eller motsvarande kunskaper)

Högskoleexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Enligt en färsk rapport från Stiftelsen för strategisk forskning kommer vartannat jobb att automatiseras inom 20 år. Om du vill du jobba i en högteknologisk bransch där behovet av personal med rätt kompetens kommer att vara mycket stort i decennier framöver är programmet Automatiseringstekniker ett perfekt val för dig.

Tillverkande företag har idag ett skriande behov och svårt att rekrytera personal med rätt kvalifikationer. Automatiseringstekniker är en tvåårig utbildning som Högskolan i Skövde utvecklat i nära samarbete med näringslivet. Efter två års studier kommer du ut på en arbetsmarknad som eftersöker just dina expertkunskaper.

Automatiseringstekniker passar dig som kommer från gymnasiet och vill läsa vidare på en teknisk utbildning såväl som dig som har jobbat med automation/teknik några år och vill ta ett steg vidare i karriären.

Det här läser du på Automatiseringstekniker

Automatiseringstekniker omfattar 120 högskolepoäng (hp). Det motsvarar två års heltidsstudier vilket leder till en högskoleexamen inom produktionsteknik. Programmet är anpassat efter arbetsmarknadens krav och under utbildningen varvas teoretiska delar med mer praktiska moment.

Programmet ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom området industriell automation. Du läser kurser inom olika områden som ellära och mekatronik, produktionsteknik, underhållsteknik, robotteknik och styrteknik samt produktionsekonomi, kvalitet och mätteknik. Kurserna varvar teori med praktiska moment.

Utbildningen inleds med grunderna för ingenjörsmässigt arbetssätt i form av problemlösning, fysik och matematik. Därefter studerar du tillverkningsteknik, produktionsteknik samt kvalitet- och mätteknik. Specialisering sker inom industriautomation genom robotteknik och industriell styrteknik. Du får reflektera över för- och nackdelar med automation, samt bedöma lämplig automationsnivå för produktionsvolymer och produkter. Du tränas också i att läsa och ta fram konstruktionsritningar genom att använda programvara för 3D-CAD.

Programmets kurser i ellära, mekatronik och programmering ska ge dig som student ökad förståelse för funktionen hos ingående komponenter i olika produktionsutrustningar såsom sensorer och styrdon, samt programmera dessa. Som student på programmet får du också lära dig datainsamling samt analys av data med statistiska metoder. De allra flesta av ovan nämnda moment innehåller laborationer där de praktiska färdigheterna tränas. Programmet avslutas med ett examensarbete.

Jobb efter examen på Automatiseringstekniker

Det finns en stor brist på ingenjörer och tekniker i regionen, men även nationellt. Som utbildad automationstekniker blir du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Det här kan du jobba med:

  • Delta i förbättringsprojekt
  • Produktionsberedning – förbereda för nya produkter
  • Styrning av maskiner
  • PLC-programmering
  • Robotprogrammering
  • Simulering för testkörning

Läsa vidare

Vill du förlänga din utbildning, och istället få Högskoleingenjörsexamen samt Kandidatexamen kan du få detta på totalt 4 år. Det går till så här:

  • Årskurs 1 läses på Automatiseringstekniker.
  • Våren i årskurs 1 byter du ut en teknikerkurs mot en fysikkurs och en sommarkurs i kemi. Med godkända betyg från kurser på Produktionsteknikerprogrammet och dessa 2 kurser kommer du ha uppnått behörigheten att söka in till Ingenjörsprogrammets breda ingång på Högskolan i Skövde. Efter antagning till bred ingång följer du ingenjörsprogrammet och väljer efter första året ingenjörsinriktning.

Fråga din HJÄLTE

Andreas Persson, Teknikerprogrammen

Andreas är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Andreas och hans studier.

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B. (eller motsvarande kunskaper)

Högskoleexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

TÖNU KÖKS

Programansvarig


0500-448574
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701