Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande samt svensk legitimation som sjuksköterska.

<ul class='stripped'><li>Barnmorskeexamen</li><li>Magisterexamen</li></ul>
ht 19Gamla utbildningsplaner

Som barnmorska har du hela världen som arbetsfält och får jobba med kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i alla åldrar, inte minst ungdomar. Ditt jobb är självständigt och stimulerande. Barnmorskeutbildningen vid Högskolan Skövde leder både till en yrkesexamen, barnmorskeexamen och en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH).

Barnmorskeprogrammet innebär heltidsstudier på avancerad nivå under tre terminer. Programmet omfattar såväl teoretisk som praktisk undervisning. Det hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete som en barnmorska utför genomsyrar hela utbildningen. Kurserna fokuserar, förutom mot kvinnans reproduktiva och sexuella hälsa, mot fysiska, psykiska, sociala och kulturella processer i samband med graviditet, födande, nyföddhetsperiod och föräldraskap.

Det tidigare kravet på ett års yrkeserfarenhet är borttaget och du kan söka till Barnmorskeprogrammet direkt efter avslutad sjuksköterskeutbildning. Urval vid antagning baseras på akademiska poäng.

Ansökningsperiod 2020

OBS! Datum för anmälan: 17 februari till 16 mars

Det här läser du

Under den första terminen introduceras du till barnmorskeprofessionens teoretiska, kliniska och vetenskapliga grund.

Den andra terminen fördjupar du din professionella kompetens genom att utveckla din kunskap och förmåga att identifiera, beskriva och analysera företeelser. Du lär dig att relatera dem till teori, börjar integrera teoretisk och klinisk utbildning samt löser problem relaterade till kursmålen.

Inne på din sista termin fördjupar du din problemlösningsförmåga ytterligare. Du utvecklar din förmåga att leda, evaluera och förbättra omvårdnaden. Du fortsätter att integrera dina teoretiska och kliniska kunskaper för att självständigt kunna arbeta som barnmorska. Under sista terminen färdigställer du också ditt examensarbete.

Jobb efter examen

Efter din examen kan du arbeta inom områden som vård under graviditet, förlossning och barnsängstid, professionell rådgivning om amning, familjeplanering och hälsoupplysning samt vård vid gynekologiska hälsoproblem. Kanske vill du jobba utomlands? Barnmorskor är mycket efterfrågade vid internationellt arbete. Som barnmorska kan du också arbeta som egen företagare.

Legitimerade barnmorskor har goda chanser att få jobb i regionen de närmaste åren. Även på fem till tio års sikt är möjligheterna att få arbete goda. Arbetslösheten är mycket låg inom yrkesgruppen.

Läsa vidare

Efter utbildningen har du en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Du kan sedan läsa vidare på en masterutbildning (120 hp).

Nyheter i anknytning till Barnmorskeprogrammet

2016-03-23 Skövdeprofessor sakkunnig i vetenskapligt råd för barnmorskor

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande samt svensk legitimation som sjuksköterska.

  • Barnmorskeexamen
  • Magisterexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

CAROLINE BÄCKSTRÖM

Programansvarig


0500-448442
Caroline Bäckström
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr