Bioinformatik - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen inom molekylärbiologi, biomedicin eller datavetenskap, eller motsvarande kunskaper. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen

Du vill medverka till utformningen av morgondagens sjukvård och läkemedel. Genom det tvärvetenskapliga magisterprogrammet Bioinformatik kombinerar du biologi med IT-verktyg hämtade från datalogin. Det ger dig möjligheter att hantera, organisera och analysera stora biologiska datamängder.

Programmet ges inte höstterminen 2020.

Vad läser du på magisterprogrammet Bioinformatik?

Utbildningens mål är att ge dig en bred specialkompetens inom Bioinformatik men du ska också utveckla din förmåga att självständigt lösa problem, planera och genomföra analyser och samla in, bearbeta och kritiskt bedöma resultat. Inom ämnet Bioinformatik läser du kurser som fokuserar på bland annat bioinformatiska algoritmer, metoder för strukturmodellering samt bioinformatisk forskning och utveckling. Den datalogiska delen i utbildningen ägnar du åt kurser i procedurell programmering och objektorienterad programmering. Du ska också göra ett examensarbete inom området bioinformatik. I studierna varvar du föreläsningar med laborationer i datormiljö. Du lär dig olika datorbaserade verktyg för att sammanställa och analysera data från forskningsprojekt och biologiska experiment samt olika metoder för analys av bland annat DNA-sekvenser och genuttrycksdata. Undervisningen sker helt på engelska.

Vidare studier efter magisterprogrammet Bioinformatik?

Efter avlagd examen kan du fortsätta med forskarutbildning i bioinformatik.

Forskning på Högskolan inom bioinformatik

Läs mer på hemsidan Forskningsspecialisering för systembiologi.

Vad kan du jobba med efter magisterprogrammet Bioinformatik?

Arbetsmarknaden inom bioinformatik är under snabb utveckling. Genom den snabbt ökande tillgången till ny biologisk information, ökar också behovet av utbildade bioinformatiker. Jobben finns inom biovetenskapliga företag, bland annat läkemedelsföretag. Beroende på vad du har studerat i din grundutbildning kan du arbeta till exempel som molekylärbiolog genom att använda bioinformatiska metoder, eller som bioinformatiker genom att utveckla nya bioinformatiska metoder och verktyg. Har du ett forskningsintresse, så finns mycket goda möjligheter att fortsätta med en forskarutbildning.

För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen inom molekylärbiologi, biomedicin eller datavetenskap, eller motsvarande kunskaper. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

BENJAMIN ULFENBORG

Programansvarig


0500-448683
Benjamin Ulfenborg
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMalin Westlund

studievägledare

Malin Westlund

malin.westlund@his.se
0500-448091

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se senast 15 oktober. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.

Efter ansökningsperiodens slut kan du göra en efteranmälan på www.antagning.se