Biomedicinprogrammet, 180 hp

Grundläggande behörighet och Engelska B, Biologi B, Kemi B, Matematik D. Eller: Engelska 6, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 3c. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).

Kandidatexamen

Kandidatprogrammet i biomedicin på Högskolan i Skövde är ett internationellt utbildningsprogram som ges på engelska.

Programmet kommer att vara vilande fr.o.m. höstterminen 2019.

This site in English.

Du som biomedicinare får bred kunskap om människans biologi och patologi, vad orsakar sjukdomar? hur kan de diagnostiseras och förebyggas?
Genom att integrera kunskap från molekylär nivå med vad som händer i kroppen lär du dig att studera den mänskliga kroppen, både som helhet och som ett oberoende system. Dina kunskaper kan sedan bidra till att skapa nya verktyg och metoder för att förbättra diagnostik av sjukdomar och utveckla nya effektiva läkemedel.

Det här läser du på Biomedicinprogrammet

Programmet inleds med grundläggande kurser i biologi och kemi för att skapa en nödvändig kunskapsbas för de fortsatta studierna. Det första året på programmet ger dig goda kunskaper i hur den friska människan fungerar. Under det andra året studerar du olika sjukdomars uppkomst och under det tredje året studerar du hur läkemedel används för att bota sjukdomar. Du avslutar programmet med ett examensarbete som kan genomföras antingen på en akademisk institution eller ett läkemedelsföretag, i Sverige eller utomlands. Under år två eller tre kan du också välja att studera utomlands vid ett av våra partneruniversitet.

Fråga din HJÄLTE

Bild på Andreas Mlekov Andersson

Andreas är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Andreas och hans studier på Biomedicinprogrammet.

Utlandsstudier

Utlandserfarenheter är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Som student på Högskolan i Skövde kan du förlägga delar av din utbildning vid något av våra 90 partneruniversitet världen över. Det finns olika alternativ för utlandsstudier, beroende på vad du läser och vart du vill åka. Om det är något av Högskolan i Skövdes utbyteskontrakt som passar är du välkommen att söka en av dessa platser om du uppfyller kraven. 

Läs mer om att studera utomlands.

Efter Biomedicin kandidatprogrammet

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med magister- (60 hp) eller masterstudier (120 hp) i biomedicin respektive systembiologi på Högskolan i Skövde, eller något annat masterprogram vid ett av våra partneruniversitet eller vid andra lärosäten - i Sverige och utomlands. Programmet förbereder för en karriär inom forskning, kliniska prövningar, marknadsföring, management eller information relaterat till det biomedicinska fältet, inom akademin eller life science-industrin.

 

 

Grundläggande behörighet och Engelska B, Biologi B, Kemi B, Matematik D. Eller: Engelska 6, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 3c. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).

Kandidatexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

HOMA TAJSHARGHI

Programansvarig


0500-448612
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMalin Westlund

studievägledare

Malin Westlund

malin.westlund@his.se
0500-448091

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se senast 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.

Biomedicin avslutning.


Avslutning för Biomedicinprogrammet 2019