Programmet kommer att vara vilande fr.o.m. hösten 2019

Höstterminen 2019 kommer Biomedicinprogrammet på Högskolan i Skövde vara vilande och inte att ta in nya studenter.

Förändringarna är en del i ett större arbete som handlar om vilka utbildningar Högskolan i Skövde ska ge i framtiden. Genom att pausa vissa utbildningar kan Högskolan frigöra resurser till att se över innehållet i befintliga utbildningar och utveckla nya utbildningar.

Du som klarar av dina kurser vid ordinarie kurstillfälle kommer inte märka av detta. Dina kurser går som vanligt, men det kan vara bra att veta varför det inte dyker upp några nya studenter på ditt program hösten 2019, och varför vissa kurser inte ges igen. Du som har oavslutade kurser eller kursmoment efter dig kommer att erbjudas ytterligare tre examinationstillfällen i den händelse programmet/kursen läggs ner. Det bästa är ändå att du fokuserar på att klara kurserna vid ordinarie tillfälle, dvs ge järnet!

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss, vi kommer göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Homa Tajsharghi, Programansvarig
Malin Westlund, Studie- och karriärvägledare