Biovetenskap - Molekylär biodesign, 180 hp

Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Engelska B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Engelska 6. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Är du intresserad av att lära dig designa gener, molekyler, celler eller organismer i syfte att skapa bättre läkemedel och behandlingsmetoder för olika sjukdomar? Vill du vara med och utveckla metoder som möjliggör en bättre övervakning av vår hälsa och miljö? Kanske är du också intresserad av förverkliga dina idéer och starta eget eller arbeta med forskning och utveckling i ett företag. Då är Biovetenskap – Molekylär biodesign något för dig!

Genteknik och bioteknik kommer att ha en avgörande betydelse i våra ansträngningar att försöka lösa de utmaningar vi står inför när det gäller att bekämpa folkhälsosjukdomar, farliga mikroorganismer, hot mot vår miljö och klimatförändringar.

Programmets mål är att ge dig en bred kunskap biovetenskap med fördjupning mot molekylärbiologi, genteknik och bioteknik i kombination med innovation och entreprenörskap. Du får också lära dig använda moderna experimentella tekniker och metoder som används inom dessa områden.

Vad läser du?

Under utbildningens första år kommer du att lära dig grunderna i cellbiologi, evolution, genetik, kemi mikrobiologi, och hållbar utveckling. Andra året sker en fördjupning inom molekylärbiologi med fokus på molekylär biodesign, biomarkörer och bioinformatik. Här lär du dig också hur du kan använda olika programvaror som stöd i designen av biomolekyler. Tredje året läser du projektledning och entreprenörskap och tillämpar dessa kunskaper i ett projekt inom molekylär biodesign. Studierna avslutas med ett experimentellt biovetenskapligt examensarbete omfattande en hel termin.  

Under utbildningstiden kan du även välja att studera en termin utomlands vid något av Högskolans partneruniversitet.

Vad kan du jobba med?

Utbildningen ger dig en bred examen inom biovetenskap som är inriktad mot molekylärbiologi och bioteknik. Det är inom dessa områden som du kan finna din framtida arbetsmarknad. Dina teoretiska kunskaper i kombination med de molekylära metoder och verktyg du lär dig under din utbildning kan användas inom en mängd olika tillämpningsområden såsom produktutveckling och tillämpad forskning i medicinsk bioteknik, industriell bioteknik, livsmedelsbioteknik, miljöbioteknik och biomaterialforskning. 

Vidare studier

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att fortsätta dina studier på avancerad nivå på något av våra magister- och mastersprogram som ges med inriktning mot infektionsbiologi, molekylär bioteknik eller biomarkörer. Du är också behörig för studier på avancerad nivå på andra lärosäten i eller utanför Sverige. Utbildning på grund- och avancerad nivå ger tillsammans en mycket bra grund för forskarförberedande studier och forskning eller produktutveckling inom akademin eller industrin. 

Forskning

Vår forskning inom biovetenskap är inriktad mot biomarkörer inom immunologi, infektionsbiologi och bioteknik. Biomarkörer är molekyler som relaterar till särskilda tillstånd inom hälsa eller miljö och som kan användas för att diagnosticera eller prognosticera olika sjukdomar, vid utveckling av läkemedel och behandling av sjukdomar men också för miljöövervakning.

I vår forskning samverkar vi med både små och medelstora företag inom bioteknik och medicin. Detta gör att vi kan erbjuda näringslivsanknutna och forskningsförankrade utbildningar med ämneskunniga och forskande lärare. 

Mer information om vår forskningsspecialisering finns på sidan Forskningsspecialisering systembiologi.

Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Engelska B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Engelska 6. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

HENRIK THILANDER

Programansvarig


0500-448626
Henrik Thilander
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr