Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vår värld står inför en rad globala utmaningar. Vi måste ta hand om naturens resurser för att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. Är du intresserad av att läsa en högaktuell utbildning med fokus på hur vi förvaltar våra biologiska resurser på bästa sätt? Då är Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling något för dig. Behovet av att förvalta våra biologiska resurser är alltid aktuellt.

Att studera i Skövde betyder också närhet till en fantastisk natur. I högskolans närliggande omgivningar finns varierande, artrik och vacker natur som vi besöker inom utbildningen.

Programmets mål är att ge en bred kunskap inom ekologi, miljö och hållbar utveckling samt förmåga att hantera de verktyg som används i yrkeslivet inom dessa områden.

Vad läser du?

Under utbildningens tre år kommer du att lära dig grunderna i biologi vilket inbegriper celler, ekosystem, evolution, gener, kemiska processer och organismer. Därtill kommer en ämnesbreddning som inkluderar hållbar utveckling, statistik, vetenskaplig metodik och projektledning. Slutligen innehåller utbildningen specialistkunskap i form av ekologisk metodik, geografiska informationssystem (GIS), ekosystemtjänster, miljörätt, miljöbedömning samt praktisk naturvård.

Vi samverkar med många aktörer så du kommer att få möjlighet att jobba med projekt hos myndigheter och företag under kurser för att få kontakter och insyn i din framtida yrkesroll. Vill du studera utomlands så finns goda möjligheter att göra det under termin 4 eller 5.

Eftersom programmet har en del samläsning med ett internationellt biovetenskapsprogram (Molekylär biodesign) ges en del av kurserna på engelska. Detta ger dig möjligheter att träffa studenter från andra delar av världen samt tillfälle att öva upp dina engelskakunskaper.

Vidare studier

Din breda, vetenskapliga grund efter avslutad utbildning ger goda förutsättningar för vidare utbildning inom biovetenskap på magister-, eller masternivå, till exempel på vårt magisterprogram Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser.

Forskning

På institutionen för biovetenskap finns forskningsmiljön inom systembiologi inom vilket det bedrivs högkvalitativ forskning inom flera områden som knyter an till utbildningen. Ett forskningsprojekt studerar fiskemanagement kring fisket i Östersjön där resultat från forskningen används inom rådgivningen i EU. Ett annat projekt studerar sötvattenmusslors tillväxt, reproduktion samt musslors potential som biomarkörer. Därtill studeras smittspridning i olika typer av nätverk relaterade till djurhållning och transporter och det pågår forskning där man med genteknik tillverkar växter som kan ta upp arsenik ur jorden och lagra i växtens rötter.

Mer information om vår forskningsmiljöer finns på sidan Forskningssmiljö för systembiologi.

Vad kan du jobba med?

Efter examen har du kompetens att arbeta inom myndigheter och företag med bland annat naturvård, miljösamordning, hållbar utveckling och ekologiska utredningar. Du kan t ex jobba som naturvårdshandläggare, miljöövervakare, rådgivare, kommunekolog, miljösamordnare, projektledare, miljökonsult och många fler yrken. Du kan arbeta på länsstyrelser, kommuner eller statliga myndigheter som naturvårdsverket och jordbruksverket. Det finns specialiserade miljökonsultföretag att arbeta på och på många större privata företag kan du arbeta med miljöfrågor och miljöpolicy.

Fråga din HJÄLTE

Ida Johansson, Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling

Ida är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Ida och hennes studier inom biovetenskap.

Nyheter i anknytning till programmet Biovetenskap - Biologiska resurser och hållbar utveckling

2016-05-21 - Lektioner i evolution och ekologi vid Silverfallen
2016-03-16 - Utbildning kombinerar biologi och miljövetenskap

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

JENNY LENNARTSSON

Programansvarig


0500-448627
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMalin Westlund

studievägledare

Malin Westlund

malin.westlund@his.se
0500-448091

Läs mer

Om programmet

Programöversikt

Vår forskning inom systembiologi

Forskningscentrum för Systembiologi

Institutionen för biovetenskap

Läs mer om institutionen