Butikschefsprogrammet, 180 hp

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen
Under bearbetning
Gamla utbildningsplaner

Som butikschef är din vardag fylld av möten med kunder, leverantörer och personal. Du arbetar med handel, ekonomi, marknadsföring och ledarskap. Detta program ger dig en bred och användbar kunskapsbas inom företagsekonomi. Efter examen kan du arbeta som anställd eller egen företagare. Programmet innebär två års distansstudier från lärcentrum på olika orter.

östen 2018 erbjuds programmet på lärcentrum i Alingsås, Varberg och Lidköping, där du läser de två första åren. Det tredje året läser du på campus vid Högskolan i Skövde. Räkna med att du under utbildningens två första år behöver åka till ditt lärcentrum flera gånger per vecka och under det tredje året flera gånger i veckan till Skövde.

Programmet ger dig en bred kompetens inom företagsledning och marknadsföring. Efter utbildningen kommer du att kunna jobba med mer kvalificerade uppgifter inom handeln samt med olika marknadsförings- och ekonomifunktioner.

Det här läser du på Butikchefsprogrammet

Det första året läser du grund- och påbyggnadskurser inom detaljhandel, marknadsföring, butiksekonomi, juridik och företagsledarskap. Andra året läser du affärsutveckling, säljteknik, kommunikation, företagsledning och logistik. Året avslutas med en kurs om senaste trender inom detaljhandel.

Under det tredje året, som du läser på Högskolan i Skövde, fördjupar du dig inom management och marknadsföring; du läser kurser inom retail marketing, retail management, tjänstemarknadsföring, digital marknadsföring och hållbarhet. Den sista terminen skriver du ditt examensarbete.

Du har även möjlighet att studera en termin utomlands vid något av Högskolans så kallade partneruniversitet. Detta gör du lämpligast under din fjärde termin. Då läser du motsvarande kurs utomlands och får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng, förutsatt att du får godkänt på kursen.

Läsa vidare efter Butikschefsprogrammet

När du är klar med denna utbildning har du läst 180 hp och har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. Då har du behörighet att läsa vidare på magister- (60 hp) och masternivå (120 hp) hos något av Högskolans partneruniversitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.

Forskning inom företagsekonomi på Högskolan

Läs mer på hemsidan för forskningscentrat Framtidens Företagande.

Jobb efter examen som butikschef

Efter examen kan du jobba som butikschef inom en rad olika branscher. Men eftersom utbildningen ger breda kunskaper inom handel, ekonomi och marknadsföring är även många andra befattningar inom handeln och marknadsföring möjliga liksom att starta eget företag.

Enligt branschorganisationen Svensk Handel har den privata konsumtionen uppvisat en god utveckling de senaste åren och under de närmaste åren väntas en stigande sysselsättning inom handeln. Detaljhandeln satsar offensivt på nyetableringar.

Följ Butikchefsprogrammet på Facebook

 

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen
Under bearbetning
Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

JAN SEDENKA

Programansvarig


0500-448856
Jan Sedenka
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.