Byggproduktionsingenjör, 180 hp

Dekorbild datorskärm

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (eller motsvarande kunskaper)

<ul class='stripped'><li>Högskoleingenjörsexamen</li><li>Kandidatexamen</li></ul>

Byggproduktionsingenjör – en ny utbildning framtagen för byggbranschens framtida behov med fokus på innovativa och hållbara lösningar.

 

Programmet är inställt HT18.

Digital byggproduktion är ett nytt arbetssätt som innebär att testa innovativa, lönsamma och hållbara lösningar i en virtuell miljö innan ett bygge kan bli verklighet. Arbetssättet inkluderar flera delprocesser och åtgärder i form av 3D-modellering, simulering, analys, optimering och visualisering.


Lärandet i programmet baseras bland annat på ett projektarbete som görs i samarbete med näringslivet och kommunen. Programmet är utformat för att ge dig bred kunskap och färdigheter i byggbranschens framtida metoder såväl nationellt och internationellt.

Vad läser du på Byggproduktionsingenjör?

Programmet kombinerar på ett holistiskt och integrerat sätt den kunskap och de färdigheter du behöver för att kunna arbeta med byggproduktionen i en aktuell, hållbar och lagbaserad miljö. Det första året läser du tillsammans med andra ingenjörsstudenter och från och med årskurs två väljer du inriktning mot Byggproduktionsprogrammet. Samläsningen skapar en bred förståelse för ingenjörsrollen och ger samtidigt en ökad förståelse för studenter vid de andra programmen om vad det innebär att jobba i inom byggbranschen.

Programmet ger dubbel examen, en högskoleingenjörsexamen och en teknologie kandidatexamen, båda inom huvudområdet produktionsteknik.

Kan jag plugga utomlands?

Du kan även välja att läsa någon eller några kurser utomlands om du vill bredda dina erfarenheter. Det gör du med fördel under termin fyra.

Kan jag läsa vidare efter examen?

Eftersom programmet innebär dubbel examen, en kandidatexamen och en högskoleingenjörsexamen finns det möjlighet att läsa Högskolans magisterprogram Industrial Systems Engineering (60hp). Du kan också läsa vidare till en magister- (60hp) eller masterexamen (120 hp) på något av våra partneruniversitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.

Praktik, gästföreläsningar och sommarjobb

Det finns goda chanser till sommarjobb och praktik hos någon av de partnerföretag som är knutna till programmet. Du får också möjlighet att praktiskt implementera teoretiska kunskaper genom fallstudier och projektarbeten, i olika kurser och hos partnerföretagen där du undersöker och löser problemen med stöd av föreläsningar och handledning från Högskolan.

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (eller motsvarande kunskaper)

  • Högskoleingenjörsexamen
  • Kandidatexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MAGNUS HOLM

Programansvarig


0500-448551
Magnus Holm
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr