DONNA NETWORK

DONNA NETWORK är ett nätverk för dig som är kvinna och studerar eller arbetar på en dataspelsutbildning, eller är verksam inom dataspelsbranschen. Nätverket ger utrymme för att utbyta idéer, låta sig inspireras och knyta kontakter.

DONNA NETWORK startades 2011 under ledning av doktor Jenny Brusk och en grupp kvinnliga spelutvecklare från Högskolan i Skövde.

Nätverket består i dagsläget av en LinkedIn-grupp för kvinnor med anknytning till dataspelsutbildningar eller spelbranschen. Syftet med gruppen är att ge kvinnliga spelstudenter förebilder och att skapa kontakter mellan studenter och andra kvinnor i branschen. Nätverket ger också utrymme för att utbyta erfarenhet och att bli starkare i sin roll som spelutvecklare.

Vill du vara en del av DONNA NETWORK?

Är du intresserad av medlemskap i nätverket kan du antingen söka efter DONNA via LinkedIn eller kontakta oss via kontaktuppgifterna som du hittar via sidan DONNA - kontaktuppgifter.

Donna networks