DONNAstudent

DONNA hälsar alla spelstudenter välkomna att bli medlemmar i DONNAstudent.

Om DONNAstudent

DONNAstudent har två huvudsakliga ansvarsområden: Att arbeta för en trygg och tolerant studentmiljö i dataspelsutbildningarna och att inspirera unga tjejer att välja en dataspelsutbildning. I detta ingår bland annat att sprida DONNA bland sina medstudenter och att anordna workshops med gymnasieelever. DONNAstudent representerar också DONNA på spelmässor, konferenser och andra evenemang.

Vill du vara med i DONNAstudent?

Är du student vid dataspelsutbildningarna vid Högskolan i Skövde och vill bli medlem i DONNAstudent?

Nu kan du välja ifall du vill vara en aktiv medlem eller en stödmedlem. Du kan också byta ”medlemsgrupp” när du vill.

Aktiv medlem – Aktiv medlem kallar vi de DONNAstudent-medlemmar som vill engagera sig i DONNAs verksamhet. Som aktiv medlem får man förfrågningar ifall man vill vara med och företräda DONNA vid olika evenemang, exempelvis workshops, mässor och studiebesök, tillsammans med andra DONNAstudent-medlemmar (allt deltagande är frivilligt). Man blir därtill inbjuden till DONNA-möten och exempelvis utbildningstillfällen kring jämställdhet- och mångfaldsfrågor.

Stödmedlem – En stödmedlem är någon som vill stödja DONNAs verksamhet genom att vara medlem, men inte känner att man vill/eller har möjlighet att engagera sig aktivt i verksamheten. Som stödmedlemmar räknas både studenter som nu går DSU-programmen och våra DSU-alumner (dvs. våra DSU-studenter som har avslutat/lämnat utbildningen).

Anmäl ditt intresse via kontaktuppgifterna som finns på sidan - DONNA - kontaktuppgifter

Ett axplock av aktiviteter under 2012 - 2018

Internationella kvinnodagen 2018 - representerat DONNA på högskolan och i ett köpcentrum.

DONNA-DAY 2017 - medarrangerat av en dag för möten mellan kvinnor i spelbranschen och kvinnliga spelstudenter.

TjejHack 2016 -  deltagit som ledare i TjejHack Skövde i samarbete med Balthazar Science Center. 

Fritidsgården Flamman 2016 - anordnat en workshopserie i samband med konstmuseet i Skövde.

Skövde Pridefestival 2015 -  Alexander Milton föreläser kring inkluderande spelutveckling. DONNAstudent går med i Pride-paraden.

Confusion 2014 - DONNAstudent föreläser om DONNA och om Högskolans dataspelsutbildningar.

Comic Con Gamex 2014 – representerat DONNA i Högskolans monter under mässan.

Gamex, 2012 och 2013 – representerat DONNA i Högskolans monter under mässan.

Introduktionen, 2013 och 2014 – genomfört workshop för nya studenter i samband med höstterminens introduktionsvecka.

Rookie-dagen, oktober 2013 – anordnat workshops under en kulturdag för Skövdes gymnasieelever.

Studenter med i DONNA