Ingående kurser

Här finns samtliga kurser som du läser på programmet Datautveckling med inriktning systemvetenskap. Varje kurs är på 7,5 hp om inte annat anges.

År 1

 • Datorns Grunder
 • Programmeringsmetodik
 • Introduktion till User experience design
 • Datakommunikation - introduktion
 • Statistik för datavetare
 • Objektorienterad programmering
 • Maskinnära programmering
 • Databassystem

År 2

 • Diskret matematik
 • Operativsystem
 • Parallella processer
 • Introduktion till artificiell intelligens
 • Distribuerade system
 • Programvaruutveckling
 • Programvaruuteveckling - programvaruprojekt, 15 hp

År 3

 • Programvarutestning
 • Databaskonstruktion
 • Systemutveckling – forskning och utveckling
 • Algoritmer och datastrukturer
 • Examensarbete i informationsteknologi, 30 hp

Du får en överblick över programmets upplägg på sidan Vad läser du?

 

Kontakt