Jobb och framtid

Arbetsmarknadsutsikterna för datavetare ser väldigt ljus ut. Dessa typer av tjänster är en efterfrågad resurs på arbetsmarknaden inom alla typer av branscher.

"Arbetsförmedlingen förutspår en mycket stark arbetsmarknad för mjukvaru- och systemutvecklare med erfarenhet det kommande året och en något tuffare för nyexaminerade. Arbetslösheten är och väntas förbli förhållandevis låg. [ ... ] Tillgången på dataspecialister blir inte tillräcklig även om antalet utbildade har ökat kommer tillskottet inte vara tillräckligt för att täcka de ökande behoven. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för dataspecialister blir mycket god både på fem och tio års sikt."
(Källa: Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida)

Mer information om framtidsutsikterna inom systemvetenskap finner du på Saco:s hemsida samt i Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden på fem års sikt (från 2018).

 

Vilken utbildning leder till vilket jobb? Data och IT

Liten konkurrens på arbetsmarknaden för datavetare

Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad.

låg konkurrens datavetare

Källa Saco