Vad läser du?

Kraven på nya system och programvaror växer hela tiden och därmed ökar även behovet av kompetenta systemutvecklare och programmerare. Under utbildningen Datavetenskap med inriktning systemvetenskap får du de kunskaper som krävs för att du ska kunna vara med om att utveckla framtidens system.

Informationssamhället ställer idag stora krav på hur vi samlar in, bearbetar och presenterar data av olika slag. De system som utför detta kommer i många olika skepnader, alltifrån små appar till stora informationssystem, från enkla spel till komplexa styrsystem i flygplan. Vi använder också mer och mer tekniska hjälpmedel för att kommunicera med varandra och med olika system, via mobiltelefoner, sociala medier, webbsidor hos myndigheter och företag osv. Även systemen själva börjar i hög grad kopplas ihop och kommunicera med varandra. Det finns t ex fordon som kan upptäcka varandra och komma överens om vem som ska väja. Allt detta styrs av programvara av olika slag.

År 1 En bred grund

Under det första året av utbildningen introduceras du till ämnet. Här ligger flera kurser i programmering och datakommunikation. Du får lära dig hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument. Här ligger även en kurs med fokus på användbarhet. Utan kunskap om användbarhet är risken nämligen stor att vi bygger system som ingen vill använda.

År 2 Fördjupning och utveckling

Under det andra året läser du kurser som gör dig väl förtrogen med
programvaruutveckling. Du får lära dig hur utvecklingsprocessen ser ut och förutsättningarna för ett lyckat projekt. Du utvecklar dina programmeringsfärdigheter samtidigt som du fördjupar dig inom olika centrala områden för datavetenskap, såsom operativsystem och distribuerade system. Året avslutas med ett stort projekt där du får tillämpa dina nya kunskaper praktiskt.

År 3 Fördjupning

Under hösten det tredje året bygger du på din kompetens inom databas och utveckling. Här får du lära dig mer om komplexitet och vad som krävs för att bygga punktliga system, dvs system som inte bara ska göra rätt sak utan även göra det vid exakt rätt tidpunkt. Här ligger även en kurs i programvarutestning där du får lära dig hur du ska testa din programvara på ett effektivt sätt.

Vårterminen det tredje året avslutar du din kandidatutbildning med en uppsats ("examensarbete") om 30 högskolepoäng.

Se även kurslista på sidanIngående kurser.