Intervju med Mårten Köllerström

Mårten Köllerström är Sales Manager på InExchange Factorum AB, ett av Sveriges snabbast växande internetföretag. Mårten har pluggat datavetenskap på Högskolan i Skövde. I en intervju berättar Mårten om sitt arbete och vilken nytta han haft av sin utbildning.

-          Beskriv en vanlig arbetsdag. Vad gör du på jobbet?

Jag arbetar just nu som försäljningschef på InExchange. Vi är Sveriges snabbast växande internetföretag (enligt Deloitte Fast 50), och vi har haft en tillväxt senaste 5 åren på över 4000%. Jag har sällan två dagar i rad som ser likadana ut. Mitt arbete består mycket i att se till att den säljorganisation vi har får möjligheterna och förutsättningarna att nå de mål som vi i företaget har sagt att vi skall uppnå. Det kan innebära allt från rekrytering och utvecklingssamtal till affärsutveckling och marknadsanalyser. Så en vanlig dag infaller sällan men alla dagar har två saker gemensamt – de är intensiva och spännande.

-          Hur hamnade du på ditt nuvarande arbete?

Genom kontakter som jag hade fått under min utbildning vid Högskolan i Skövde. Jag kom att få arbete på ett företag som heter Asitis, där tidigare prefekten på Institutionen för Datavetenskap, Ingi Jonasson jobbade som projektledare. En tidigare studiekamrat och senare en av grundarna till InExchange, Gunnar Buason, arbetade då också på Asitis. InExchange låg i startgroparna och jag fick möjligheten att arbeta som systemutvecklare med fokus på utvecklingen av en webbportal för elektronisk fakturering.

-          Vad är det roligaste med ditt arbete?

Människorna, variationen, farten och att få vara med och forma en bransch som håller på att växa fram. Att inte veta vad varken dagen, veckan eller månaden har att bjuda på men att istället i efterhand kunna se vad man har varit med om att skapa.

-          Vad har du studerat? 

Jag har en magisterexamen i Datavetenskap från Högskolan i Skövde. Jag tog min examen 2003 och kompletterade även med kurser inom projektledning, statsvetenskap och kreativt skrivande.

-          Vad tyckte du var mest givande under dina studier? 

Att lära sig ta upp information, analysera, strukturera den och sedan lära sig att vidareförmedla kärnan av det som du/ni kommit fram till. Detta gör man sedan varje dag i större eller mindre omfattning. Detta är givetvis något man har förstått senare men det har varit oerhört mycket mer värt än detaljkunskaperna från utbildningen. Det som på min tid saknades i stor utsträckning var kontakter med näringslivet, vilket gjorde att man hade oerhört svårt att applicera sina kunskaper på reella case. Detta var en stor brist på den tiden och hade varit den sista avgörande pusselbiten.

-          Hur ser du på framtiden? För dig? För datavetare?

 Framtiden är från min synvinkel oerhört ljus. Det är svårt att hitta erfarna och duktiga systemutvecklare och det kommer inte på något sätt minska i efterfrågan. Datavetenskap och systemvetenskap handlar mycket om processförståelse och optimering av informationsprocesser. I en ökande tjänstesektor är detta en aldrig sinande källa till optimeringar och effektiviseringar i alla olika verksamheter.

-          Ditt bästa tips till en blivande student i valet av utbildning? 

Det som intresserar dig, som du brinner för och som du har en drivkraft att genomföra är det som du kommer att ha störst utväxling av. Var inte rädd för tvärvetenskap utan snarare tvärtom. Att kunna överföra kunskap från ett område till ett annat är en åtråvärd egenskap. 

-          Ditt bästa tips till nuvarande studenter som inte har långt kvar av sina studier?

 Våga. Det var nog kanske mitt eget största bekymmer när jag hade tagit min examen. Jag vågade inte kasta mig ut i rädslan av att misslyckas. Det kan inte gå mer än fel.

-          Har du någon förebild, i så fall vem?

Ett flertal – inte för att jag tänker på det men man ser ganska snabbt att man formas av de man arbetar med och möter, både privat och i arbetslivet.

-          Vad inspirerar dig?

 Mina barn. Jag har två döttrar på 5 respektive 7 år. Att se dem formas och upptäcka världen är just nu min största inspiration.