2014: Biotork

Albert Olsson i samarbete med Pegil Innovations AB

Ett projekt genomfördes i samarbete med företaget Pegil Innovations AB som har sin verksamhet i Skultorp. Företaget tillverkar och installerar ventilationer, men har också utvecklat produkter för torkning och värmning inom industrin. En av företagets skapade produkter kallas för biologisk tork och används för att torka kasserad mat och frukt.

Inom detta examensarbete produktutvecklades den biologiska torken. Uppdraget innefattade dels skapande av ett utmatningssystem till restprodukter och dels en förnyad utformning av produktens gränssnitt mot människan för att öka brukbarheten. Den befintliga versionen av produkten innehöll inget utmatningssystem. Det innebär att tömningsoperationen idag måste utföras av användaren med hjälp av en separat produkt som med hjälp av luft samlar restprodukterna i en påse.

Projektet började med att analysera den existerande torkens olika funktioner. Information samlades in angående blivande användares arbetssätt, kartläggning av existerande lösningar och en fördjupning inom utformning.

En idégenerering genomfördes för att kartlägga lösningar till utmatningen och alternativ till utformningen. Koncepten för utmatningen som uppkom värderades med en viktad konceptvalsmatris och alternativen till utformningen utvärderades med hjälp av en uppgiftsanalys. Det slutgiltiga lösningskonceptet använder den redan installerade vakuumpumpen som transporthjälpmedel för restprodukter.

Utmatning

Utmatningslösningen byggdes och testades med en av företagets vakuumpumpar som klarar att skapa ett undertryck på 100 mBar. Testerna visar att systemet fungerar till ändamålet. Utformningen samt utmatningen modellerades i Creo Parametric 2.0 för att visa det slutliga resultatet.

Resultatet blev en avskiljare som via ett rör kopplas ihop med torkkammarens botten. Genom styrning av vakuumflödet kan restprodukterna transporteras från kammaren till avskiljaren som sedan släpper ned produkterna i en påse. Utformningen av produkten gör så att den lämpar sig till användare som snabbt vill förstå och enkelt använda den.

feedback

Det nya gränssnittet använder sig t.ex. av färgade lysdioder för att signalera systemets status.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-10468