2014: Räddningsutrustning för spinalskadade patienter

Andrea Slaattelia Larsson och Aldin Sumic i samarbete med AB Germa, vt 2014

Räddningsbår för spinalskadade patienter (fotomontage)

Olyckor är en del av vardagen och kan inträffa var som helst och när som helst. När en olycka sker gäller det att rätt åtgärder vidtas och att de drabbade i olyckan får så snabb och säker hjälp som möjligt för att erhålla bäst chans för återhämtning. För en patient med misstänkt nack- och ryggskada (spinalskada) är det viktigt att inte ändra ryggens läge och immobilisera/fixera (göras orörlig) patienten så snart som mjöligt för att inte förvärra skadan. Idag har tillvägagångssättet för immobilisering lite olika utförandeform och det finns egentligen ingen produkt som i sig själv har egenskaper för patienten och ambulanspersonalens bästa. Oavsett utrustning eller tillvägagångssätt är det gemensamt för stationerna att patientförflyttning kan reduceras med ny typ av utrustning.

Ett examensarbete genomfördes i syfte att försöka reducera antalet patientförflyttningar samt öka säkerheten och kvaliteten i räddningsarbetet. Målet var också att bevara funktioner från befintlig utrustning, dagens skopbårs-funktion att ”skopa upp” en patient från olycksplatsen vilket ändrar ryggens läge minimalt samt integrera detta med AB Germas befintliga vakuumteknik som används i dagens vakuummadrasser och immobiliserar patienten på ett säkert sätt. Resultatet blev en vakuumskop.

Bårens konstruktion

Ovan: Vakuumskopen är en produkt vars innanmäte består av två skenor som är sammanfogade i en axel med centrum under patientens skuldror. Skenorna skapar hävarmar vars kraft används för att skopa upp patienten från olycksplatsen på att säkert sätt.  Skenorna är integrerade i en vakuummadrass för att minimera risken för att trycksår ska uppstå.

Patienten packas i in i vakuummadrassen och immobiliseras genom att luft sugs ut via ventiler som skapar vakuum vilket gör att de små granulat som finns i madrassen bildar då ett hårt skal och håller patienten på plats.

Huvuddelen

Ovan: Vakuumskopen består av ett solitt huvud- och övre ryggparti för att erbjuda bättre immobilisering av nacke och övre rygg. Den har kanter som kan vikas för att bättre och säkrare kunna immobilisera hela kroppen på patienter av olika storlek.

Handtagen ger bättre ergonomi

Ovan: Båren har avtagbara handtag som erbjuder bättre ergonomi för ambulanspersonalen då lyftet sker högre upp samt att den erbjuder möjligheten att kunna böja på knäna och således använda benmusklerna då lyftet sker en bit ifrån produkten. 

Båren

Ovan: Båren erbjuder okulär besiktning av ryggraden då den är öppen i ryggen samt att den erbjuder åtkomst av både armar och bröst för medicinskt arbete.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-10100