2015: Utveckling av en modul-uppbyggd destinationsskylt

Johanna Klarin och Alexander Johansson i samarbete med Mobitec AB

Mobitec AB säljer de skyltar som används i stadsbussarna i London. Destinationsskylten som togs fram var tänkt att fungera som ett alternativ för de tryckta dukskyltar som var finns i Londons stadsbussar och var därför tvungen att leva upp till deras krav på upplösning och läsbarhet.

Detta skulle göras genom att bygga upp skylten med ett modulärt system av ett större antal Super Fine Pitch LED Matriskort som är ett högupplöst kretskort med LED-dioder. Det modulära system som togs fram behövde klara vibrationer från bussen, vara enkelt att reparera och passa in i bussarnas skyltfästen.

Uppdraget innebar att fokusera på att produkten skulle vara anpassad för montering och reparation. En viktig del av idégenerering och utveckling var modellbygge. För att kontrollera att produkten höll för vibrationer gjordes simulering i CAD och tester av utskrivna 3D-CAD-modeller.

Resultatet blev en produkt som var anpassad för montering och demontering genom att i så stor utsträckning som möjligt använda snäppfästen. Grundprincipen för produkten var att matriskorten förses med fästen som snäpps runt profiler. Profilerna snäpps i sin tur fast i profilfästen som skruvas fast i skyltchassit.

Baksidan av skylten syns röda snäppfästen för 3x12 LED-moduler.

På baksidan av skylten syns röda snäppfästen för 3x12 LED-moduler.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-10997

 

Med smarta snäppfästen blir monteringen enkel.

Med smarta snäppfästen på varje modul blir monteringen enkel.

3D-printad modell

En 3D-printad prototyp användes för att utvärdera montering och vibrationstålighet.