2016: Konceptuell utveckling av interiör hos en framtida fullt autonom bil

Felicia Edvardsson & Therése Warberg i samarbete med i3tex

Det är i dagsläget attraktivt att inom fordonsindustrin skapa delvis eller fullt autonoma (självkörande) fordon. Aktiva säkerhetssystem i bilar har lett och kommer att leda till högre säkerhet i trafiken genom att samla in information från omgivningen via sensorer. För att öka säkerheten och effektiviteten i trafiken måste fordon i framtiden kunna kommunicera med varandra (V2V) och dess omgivande infrastruktur (V2I). I och med V2X kan fordonsindustrin göra ytterligare framsteg mot fullt autonoma fordon. En ny verklighet med fullt autonoma fordon leder till en ny plats i fordonet för användaren.

Projektet har syftat till att undersöka statusen på arbetet kring autonoma fordon och fordonskommunikation hos fordonsbranschen, myndigheter och forskare. Hur dessa aktiva säkerhetssystem implementeras i framtidens fordon och påverkar människan har undersökts. Potentiella behov för människan i en fullt autonom bil har identifierats och genom den erhållna kunskapen har en konceptuell lösning av interiören, med fokus på interaktionen mellan människa och system, skapats. Målet med uppdraget har varit att samla information för att öka företagets kunskap om ämnet genom att besvara givna frågeställningar. För att visa på kunskaper inom produktutvecklingsrelaterade projekt har tidigare kunskaper från designingenjörsutbildningen använts till att utforma koncept med hänsyn till människors behov.

Projektet har visat att V2X-kommunikation är under utveckling, men att väghållare ännu inte låter infrastrukturen kommunicera med fordon. Kommunikationen kan stödja alternativt ersätta sensorer i autonoma system och leda till förhöjd säkerhet genom att system samverkar. Autonoma system har visat sig främst handla om att skapa värde för föraren, snarare än att förbättra säkerheten på vägarna. Både fordonsindustrin, myndigheter, forskning samt telekom- och/eller IT-industrin driver utvecklingen mot fullt autonoma fordon framåt och flertalet fordon har redan påvisat att automatiserad körning är redo att implementeras med dagens teknik. Redan år 2030 kommer fullt autonom kollektivtrafik vara ett faktum, medan personbilar till viss del förbjuds i innerstäderna. Så småningom kommer det att bli mindre vanligt att äga en bil och vanligare att köpa tjänsten att kunna ha en bil. I och med fullt autonoma bilar kommer föraren inte längre ansvara för körningen, underhållning och bekvämlighet blir därför allt viktigare. Hur människans tillit till bilarna ska skapas, samt acceptans till att inte äga en bil, återstår att klargöras.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-12794

Interiör
Tänkbar framtida interiör

 


Tänkbar framtida interiör