2016: Studie av crowdsourcing som metodik inom produktutveckling av träningshandskar

Anita Tan & Isabelle Edenfeldt i samarbete med Casall Sport AB.

Casall startades år 1984 av Carl Axel Surtevall i Norrköping, idag är företaget uppdelat i två verksamheter, Casall Sport Products sysslar med träningsredskap för gym och hemmamiljö samt Casall sport som behandlar träningskläder. Företagets vision är att fortsätta växa till ett stort globalt varumärke samt att bli bäst inom träning i världen.

Uppdraget har gått ut på att implementera crowdsourcing i Casalls produktutveckling av träningshandskar. Begreppet Crowdsourcing myntades av Jeff Howe som menar att metoden ska engagera allmänheten för att lösa ett problem. För att undersöka möjligheten till användandet av metoden skapades en egen PU-process för företaget att arbeta efter.

Efter att ha skapat en egen PU-process, kunde Crowdsourcing och Casalls process sättas samman med den egen skapade. Detta gjordes för att anpassa metoden Crowdsourcing på bästa sätt till Casalls nuvarande produktutvecklingsprocess. Med stöd från resultatet valdes det att ta fram en guide för hur Casall ska användning av Crowdsourcing via en webbplattform. Guiden har därefter kopplats samman till en egenskapade PU-process, detta resulterade i ett nytt arbetssätt för Casall att arbeta efter.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-12684

Isabelle & Anita
Isabelle & Anita