2016: Hyttmodul till båt

Projektet innebar att utveckla en modulanpassad hytt till en befintlig styrpulpetbåt med fokus på säkerhet, funktion, formspråk och kostnadseffektivisering.

John Holstensson & Maja Häggström i samarbete med Ryds båtar

Ryds båtar tillverkas i den småländska tätorten Ryd sedan slutet på 50-talet. Företaget har sedan dess tillverkat allt från kanoter till hyttbåtar. Då projektet inleddes fanns i deras modellprogram ingen hyttbåt och efter modernisering inom tillverkning och monteringsprocesser önskade de tillverka en modultillverkad hyttbåt. Examensarbetet genomfördes på Högskolan i Skövde tillsammans med Ryds med samma mål och vision.

Hyttbåten behövde klara den marina miljön vad gäller påfrestningar från vatten och vind året om. Båten skulle även genom formspråk och kostnader vara anpassad efter målgruppen, personer boende i skärgården som mer eller mindre använder båten till vardags året om.

Den färdiga hyttmodulen är tillverknings- och monteringsmässigt avvägd, kostnader anpassade efter målgruppens plånbok och har ett formspråk som är anpassat efter det befintliga skrovet och Ryds profil. Hyttbåten klarar de satta hållfasthetskraven och materialen är anpassade efter den marina miljön. Ergonomiska aspekter har anpassats i största mån efter konkurrenternas och befintliga båtmodellers mått. Monteringen av hyttmodulen sker genom att en extern cockpit/balja sänks ned i däcket, varpå lister, fönsterpartier, dörrar, luckor och tak fästes innan slutlig tätning görs.

Två förslag på estetisk karaktär har framlagts för att påvisa möjligheterna för personlig utrustning och uttryck.

Klassisk variant
"Klassisk" modell

"SUV"-modellen
"SUV-modell"

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-12635

Maja-och-John
Maja & John

Hyttmodul
Hyttmodulen som utvecklats