2016: Lattbeslag för segelbåtar

Syftet med lattbeslag är att fästa och spänna lattor i storseglet på en segelbåt. Lattor är skenor som ligger placerade horisontellt i segelduken och vid spänning av dessa eftersträvas en böjning som i samspel ger en jämn och fast form på seglet för att få en bättre vindupptagning.

Niklas Ekholm och Magnus Arehorn i samarbete med Seldén Mast AB.

Seldén Mast AB ligger i Långedrag, Göteborg, och utvecklar däcks- och riggsutrustning för segelbåtar. Seldén hade lattbeslag för segelbåtar upp till 45 fot, men ville utöka sitt sortiment för större segelbåtar. De befintliga lattbeslagen skulle då inte vara tillräckligt starka varför ett nytt beslag krävdes med en starkare konstruktion. Uppdraget gick därför ut på att utveckla ett lattbeslag som var anpassat för segelbåtar mellan 45 och 60 fot.

Utvecklingen har skett efter anpassning till de krafter, förhållanden och funktioner som beslaget förväntades klara för att fungera som en funktionell komponent i seglet med en låg tillverkningskostnad.

Resultatet har en konstruktion som är framtagen för att klara de krafter som kommer att verka på beslaget, vara anpassad till sammanlänkade komponenter i seglet samt att tåla den marina miljön.

Lattbeslag
Lattbeslaget

Sprängskiss av lattbeslaget
Sprängskiss av lattbeslaget

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-12690

Niklas & Magnus
Niklas och Magnus