2016: Utveckling av en postlåda för montage på säkerhetsdörrar

Johan Linders & Edinson Elan Arteaga Viafara

Examensarbetet handlar om att utveckla ett konstruktionsförslag på en postlåda för montage på säkerhetsdörrar för att ersätta befintliga brevinkast. Arbetet har fokuserat på att ta fram nytänkande funktioner och spännande estetiska former som tilltalar en bred målgrupp.

Uppdragsgivaren har under många år tillverkat säkerhetsdörrar med brevinkast integrerat i dörrarna. Inkast som är integrerade reducerar dörrens säkerhetsförmåga och bullerreduktion på grund av icke tätade hål.

Resultatet blev Droppen som fått ärva sitt namn från det estetiska temat. Droppen använder bekanta funktioner på ett nytänkande sätt. Av dessa funktioner ingår tidningsställ, kommunikation och uppsamlingskorg. Tidningsstället har förutom funktionen att hålla tidningar utan också en dold funktion att fungera som en alvlastningszon för t.ex. matkassar och dylikt. Brevlådan använder sig av elektronik i form av dioder för att kommunicera med användaren när det har kommit post. Det som utmärker Droppen som mest är dess anpassningsbarhet. Användaren har frihet att välja färg, dekaler och moduler utifrån ett förbestämt sortiment.

Varianter
Variantförslag

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-12648

Johan & Elan
Johan & Elan

"Droppen"
"Droppen"