2016: Development of Components for a Heat Recycling Shower System

Astrid Cox i samarbete med Consat SES (2016)

Consat SES är ett privatägt ingenjörskonsultföretag, som hjälper folk genom att utveckla teknologiska lösningar till miljöproblem.

Problemet som projektet kretsade runt är att de sker stora energiförluster vid duschanvändning, vilket leder till onödiga användningskostnader och en negativ miljöpåverkan. Därför utvecklade Consat ett värmeåtervinnande duschsystem. Systemet bestod av bl.a. en värmeväxlare, en pump, en motor, och en vattentransportslösning.

Problemfrågeställningen i detta projekt var hur pump-, motor-, och vattentransportslösningskomponenten kunde realiseras på ett funktionellt sätt. I praktiken betydde detta att använda kunskaper inom både teknik och design för att utveckla ett användarvänligt och effektivt system. Genom att använda kreativa idégenereringsmetoder, användarstudier, flödesanalyser och studier inom mikrovattenkraft kunde målen uppnås.

Resultatet av projektet var valet av en pumptyp utifrån systemens begränsningar, samt utvecklingen av en optimerad vattenturbin som motor, och ett skonsamt rörskydd i duschen. Dessa komponenter testades även med verkliga och virtuella prototyper som gjordes med hjälp av 3D-utskrifter och -modellering. 

3d-printat skovelhjul

Prototyp av vattenturbin. 

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-13381

Duschsystem

Duschsystem