2017: Utveckling av digitala personas för ergonomiska analyser inom fordonsindustrin.

Utförd av Oskar Johansson, Uppdragsgivare Högskolan i Skövde. Har utförts med kontakt med Scania och Volvo GTO.

I utveckling av nya arbetsplatser inom fordonsindustrin ska användaren stå i fokus. Målet med en ny arbetsplats är att användaren ska kunna utföra arbetsplatsens uppgift på ett sätt som är ofarligt för sig själv och andra runt omkring samtidigt som de gör ett så effektivt jobb som möjligt.

I dagsläget används ofta ett DHM-verktyg (Digital human modelling) för att bygga upp miljön digitalt för att sedan testa det med hjälp av modeller som representerar användarna. Risken finns dock att den som utvecklar arbetsplatsen missar de behoven som inte kan representeras utav modellerna, som tex. kunskaper.

Inom produktutveckling används ibland personas, vilket är en eller flera fiktiva personer som representerar den målgrupp som en specifik produkt utvecklas för. I detta examensarbete har sju personas utvecklats som tillsammans med individanpassade 3D-modeller ska användas som ett hjälpmedel vid utformning av nya arbetsplatser. Dessa personas är skapta utifrån data från Scania och Volvo GTO och representerar målgruppen av anställda inom produktion på dessa företag. De sju personas representerar målgruppens variation inom fysiska aspekter som styrka, kroppsbyggnad och ålder och de aspekter som inte går att applicera till dagens 3d-modeller som tekniska kunskaper, motivation, och stresshantering.

Här visas en av de skapta personas:

Persona

Oskar Johansson
Oskar Johansson