2017: Utveckling av ett höj- och sänkbart elevbord

Sofie Johansson & Eva Henriksson i samarbete med Kinnarps AB

Under våren 2017 har ett produktutvecklingsprojekt för Kinnarps utförts av Designingenjörsstudenterna Eva Henriksson och Sofie Johansson. Kinnarps är ett företag som tillverkar möbler för offentliga miljöer och vill nu i samband med deras nya satsning, att utveckla utformningen av hur lärmiljöer ser ut, ta fram ett höj- och sänkbart elevbord anpassat för årskurs 4-9. Syftet med projektet var att utforma ett höj- och sänkbart elevbord som på bästa sätt stödjer eleverna och pedagogerna i deras studiemiljö. Under projektet var det också viktigt att ta hänsyn till de krav som finns i lärmiljöer idag och de som troligtvis kommer att finnas i framtiden.

Under projektet användes och utvärderades också QFD – Quality Function Deployment som ett verktyg för att identifiera och uppfylla rätt kundbehov. Förstudien och användandet av QFD innebar bland annat att genomföra intervjuer och observationer av användare och målgruppen, identifiera trender i lärmiljöer, utföra konkurrentanalyser, utvärdera och vikta kundbehov samt att översätta behoven till kvalitéer som gick att uppfylla. Förstudien visade på att bordets viktigaste kvalitéter att uppfylla var att det skulle vara flexibelt, mobilt, tyst och enkelt att justera. Konceptutvecklingen inleddes därefter med att identifiera och utvärdera olika höj- och sänkmekanismer. Därefter påbörjades idégenererering som utfördes med hjälp av olika kreativitetsmetoder. Koncepten utvärderades och sållades kontinuerligt under processen efter hur väl de uppfyllde kundbehoven samt genom användartester med målgruppen.

Inför konceptvalet återstod till sist två koncept. Beslutet av det slutliga konceptet grundades i hur väl det uppfyllde de identifierade kundbehoven. Resultatet blev ett tyst, flexibelt och mobilt elevbord med gaspelare som uppfyller de ställda kraven och passar väl in i de läromiljöer som finns idag men är också anpassat för hur läromiljöer troligtvis kommer se ut i framtiden. Bordet har den funktionalitet som efterfrågades utav användarna samtidigt som den har en utformning som är unik och tilltalande.

Bord
Bordet

Foten Foten

Borden kan sättas ihop på olika sätt
Tack vare vinkeln kan borden kan sättas ihop på olika sätt

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-13754

Sofie Johansson & Eva Henriksson
Sofie Johansson & Eva Henriksson