2018: Utveckling av ett växthus för inom- & utomhusbruk

Mattias Johansson och Oscar Wirdelius från Designingenjörsprogrammet på Högskolan i Skövde har utvecklat ett miniatyrväxthus i samverkan med företaget The Best of Sweden AB, produkten har namnet HappyBox.

Uppdraget var att utveckla ett kompakt och litet växthus som är anpassningsbart för flera typer av växter och odlingsmetoder. Växthuset skall vara lätt att integrera i hemmet och verka både som ett växthus men även en fristående möbel. Den skall kunna vara utomhus exempelvis på balkongen, likväl inomhus i lägenhet eller hus. Växthuset är även menat att vara konstruerad för att monteras och demonteras enkelt av kunden. Paketeringen av växthuset skall vara platt och kompakt för att minska kostnader för transport. Målet för projektet var att utveckla ett komplett växthus med detaljritningar, monteringsmanual, hållfasthetsanalys och att det är en användbar produkt för användarna som underlättar och möjliggör odling.

Slutlig produkt.

En gedigen förstudie utfördes för att bredda kunskapen kring växters krav och behov. Därefter undersöktes även vilka krav och önskemål odlarna ställer på en produkt av denna karaktär genom en kvantitativ och kvalitativ studie. Enkät- och intervjusvaren blev grunden för många beslut kring funktion och utseende. Dessutom låg fokus på att utveckla en trendig och hållbar produkt.

Användning.

Prototyp.

Funktioner.

Resultatet blev ett växthus med möjlighet för odling i jord och kruka. Locket till växthuset fungerar som avställningsbänk och inkapslar den syntetiska belysning som hjälper växterna frodas i karga nordiska miljöer. I locket finns även ett bevattningssystem som underlättar bevattning för användarna. Den modulära konstruktion skapar flera åtkomstmöjligheter till växterna, bland annat 360 graders åtkomst från jordnivå med locket och sidomodulen borttagna. Produkten kan levereras med en paketeringsvolym på 32 % av monterad volym. Monteringen av produkten genomförs på 21 enkla steg.

Inredningsförslag.