2013: Utveckling av insidan på en kylskåpsdörr till Premium-kollektion

Detta examensarbete är utfört i samarbete med Electrolux i Mariestad som arbetar med produktutveckling och tillverkning av kyl- och frysskåp.

Uppdraget var att utveckla ett helhetskoncept för insidan på en kylskåpsdörr i premiumsegmentet med fokus på infästning och modularisering av hyllfack.

Modularisering innebär att en produkt är uppbyggd av kombinerade byggstenar (så kallade moduler) vilket ger variationsmöjligheter av produktens utformning till låga investeringskostnader.

Kylskåpet som dörrinredningen ska placeras i har en inredning av rostfritt stål, vilket innebär att de lösningar som i dagsläget tillämpas för kylsdörren inte kan användas.

Det slutliga helhetskonceptet har en grundkonstruktion bestående av två strängpressade aluminiumprofiler som har en dold infästning i dörren. På profilerna placeras konsoler som balkongerna sedan monteras på. Konsolerna fungerar som balkongernas sidor och döljer en låsningsmekanism som fixerar balkongerna i höjdled med hjälp av friktion.

Den nya lösningen innehåller ny unik steglös justering som inte finns hos någon konkurrerande produkt och hyllfacken är enkla att justera med ett knapptryck medan varorna fortfarande finns på plats. Det har en robust infästning på kylskåpsdörren, hyllfacken är modulariserade och konceptet ger ett helhetsintryck med en inredning av borstat aluminium.

Madeleine och Elisabeth

Modell av de nya hyllorna tillsammans med sina konstruktörer, Madeleine och Elisabeth.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8295

kylskåpsdörr
CAD-bild av hyllorna och deras infästning monterade på en kylskåpsdörr med
insida av rostfritt stål.