Utställning 2015

Designingenjörernas utställning med examensarbeten uppmärksammades i pressen

Utställning

Exjobben 2015 handlade om en Hållbar produktutvecklingsprocess med Cirkulär ekonomi, En exklusiv walk-in closet åt Tibrokök och en vibrationstålig och lättmonterad destinationsskylt åt londonbussarna presenterades av årets studenter. Läs mer om det i vårt examensarbetesgalleri och i lokaltidningen SLA. Även ettornas projekt från kursen Designkunskap del 2 ställdes ut.