2013: Utveckling av beslagssystem för sandwichpanel

Examensarbetet gjordes av Hanieh Zohooryan Izadpanah & Vivian Ibraheem Mikha Tomi i samarbete med Paroc Panel System AB®, den ledande tillverkaren av sandwichpaneler i Sverige, med den största andelen av den svenska marknaden. Därför strävar de efter att hela tiden skapa nya användningsområden och ny design på sina produkter.

Uppdraget är att designa ett beslag för sandwichpanelssystem och ta fram en produkt för att täcka skarvarna som uppstår mellan panelerna som monteras. Viktigt är att ta hänsyn till estetiken så att beslagen inte upplevs som en brytning utan blir en dekoration på fastigheten samtidigt som de tekniska kraven uppfylls. Andra viktiga aspekter är också en enkel montering och låg kostnad av beslaget.

Enkel montering och diskret finish

beslag för sandwichpanel

Det nya beslagssystemet medför ett nytt sätt att montera beslag på paneler. Detta är en smart lösning tack vare snabb och enkel montering samtidigt som beslaget har en diskret design som ger byggnaden ett elegant finish. Infästningssystemet är en unik kombination av monteringslösningar för beslag. Beslagen monteras i samma steg som panelen monteras, inte i följd som tidigare.Beslagssystemet består av två delar, ett underbeslag och ett överbeslag. Underbeslaget monteras med samma skruv som sandwichpanelen och överbeslaget sätts på plats med ett enkelt klick.

beslag för sandwichpanel

De båda beslagsdelarna ihopsatta. Den undre delen skruvas fast i väggen, den övre snäpps fast. 

beslag för sandwichpanelBeslagen monterade på en husfasad. (Fotomontage)

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8486