2015: Utveckling av exklusiv klädkammare och förvaringslösning för privathem

Matilda Kälström i samarbete med Tibrokök.

På uppdrag av Tibrokök utfördes ett projekt för att utveckla ett sortiment för Walk-In Closets. Sortimentet är riktat till företagets befintliga kundkrets och går i stil med en utav köksstilarna de erbjuder idag.

Projektet byggde på följande frågeställningar:

Vad har konkurrenterna att erbjuda i form av utbud och pris?
Hur kan företaget bli unikt på den, för dem, nya marknaden?
Hur kan välplanerad förvaring utformas?
Vad har målgruppen för behov?
Hur kan uppfattningar och välbehag kopplas till produktens utformning?

Frågeställningarna besvarades genom bland annat att kartlägga konkurrenter, läsa om förvaring, göra intervjuer och en enkätundersökning. En central del i projektet är Kansei engineering (KE) vilket använts som en röd tråd genom hela projektet. KE är en metod för att koppla människors uppfattningar till produkters utformning och används för att ta fram en produkt som ger kunder önskvärda känslor och upplevelser.

Den skapande processen i projektet skedde i tre idéstadier där varje stadie byggdes på olika metoder. Bland annat "fågelskrämman", scenarion, mood boards och designrelationsdiagram. Målet var att skapa en produkt som skapar välbehag hos kunderna och därför låg fokus på utformning snarare än funktionerna av produkten.

Skisser

 

Resultatet blev ett sortiment av tolv moduler som kunderna kan kombinera ihop till personanpassade walk-in-closets, där färger och handtag är valbart.

Möbleringsexempel 1:

Möblering 1

Möbleringsexempel 2:

Exempel 2

 

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-11121

Matilda

Matilda Kälström