Kurser år 1

Under första året läser du i regel tre kurser på 3hp vardera parallellt. Länkarna går till sidor med kursplaner för detaljerad information om varje kurs.

AU101g Introduktion till ingenjörsrollen G1N

IT136g Procedurell programmering för ingenjörer G1N

AU136g Grundläggande tillverkningsteknik G1N

MA127g Matematik för ingenjörer I G1N

IP104g CAD I: Introduktion G1N

IP105g Produktutveckling och design I: Grunder G1N

MA128g Matematik för ingenjörer II G1N

FY101g Mekanik I G1N

MT102g Konceptuell maskinteknik G1N

MA301g Matematik för ingenjörer III G1F
FK: Genomgångna kurser: Matematik för ingenjörer II 

 

FY128g Termodynamik G1N
FK: -

AU138g Kvalitet och mätteknik G1N
FK: -

ST310g Statistik för ingenjörer I - grundkurs G1N
FK:  Genomgångna kurser: Matematik för ingenjörer I och Matematik för ingenjörer III 

FY301g Ellära och magnetism G1F
FK: -

AU139g Produktionsteknikens grunder G1N
FK: -

MA316g Matematik för ingenjörer IV G1F
FK: Godkänd Matematik för ingenjörer I genomgången Matematik för ingenjörer III

IP324g CAD II: Modellering och dokumentation G1F
FK: Godkänd CAD I

IP325g Ingenjörsprojekt I G1F
FK: Godkända kurser:
Procedurell programmering, Produktutveckling och design,
Konceptuell maskinteknik

BV103g Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N