Jobb och framtid

Informationsteknologi – User Experience Design gör dig väl rustad för att arbeta som User Experience Designer. User Experience Designer är en vanlig titel även i Sverige men man använder också jobbtitlar som användbarhetsexpert eller interaktionsdesigner – men det är samma jobb.

Låg konkurrens om jobben för datavetare

Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare/it- och datautbildade och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad. Detta visar såväl Arbetsförmedlingens prognoser som Sacos undersökning om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden.

User Experience Designer - vad är det?

Som User Expereince Designer arbetar du med att skapa eller förändra en produkt eller interaktivt system så att användningen blir så effektiv som möjligt. Detta kan både innebära att användningen upplevs som smidig och att den faktiskt är effektiv till exempel genom att det går snabbt och felfritt för användaren att lösa uppgiften som systemet är till för.

Arbetsuppgifterna som du utför som User Experience Designer brukar beskrivas som analys-, design, och utvärderingsaktiviteter.

I analysfasen är det UX-designerns ansvar att förstå användarnas kunskap, behov och krav på produkten genom användar- och uppgiftsanalyser av olika slag och formalisera dem så att produkterna kan mötas dessa behov och krav.

I designfasen tillämpar UX-designern sin kunskap om människans kognition, kunskap om bra design, och skapar en interaktiondesign som visar hur gränssnittet på ett IT-system eller produkt ska utformas (t.ex. vilken information ska presenteras när) och skapar prototyper som ligger till grund för den färdigimplementerade produkten.

I utvärderingsfasen identifierar UX-designern brister vad gäller användandet av existerande eller nyutvecklade system genom olika typer av utvärderingsmetoder som till exempel användartester i labbmiljö eller enklare så kallade "quick and dirty" metoder.

 

 

Vilken utbildning leder till vilket jobb? Data och IT

Liten konkurrens på arbetsmarknaden för datavetare

Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad.

låg konkurrens datavetare

Källa Saco