Industriell ekonomi och logistik, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Kandidatexamen

 

 

Utbildningen Industriell ekonomi och logistik ger dig en helhetssyn på de processer som får företag att fungera smart och smidigt. Du lär dig hur kunder får rätt vara, i rätt mängd, på rätt plats, i rätt tid och till lägsta kostnad. Programmets kombination av industriell ekonomi och logistik har visat sig vara ett framgångsrecept för Högskolans tidigare studenter när de sökt jobb.

Programmet är vilande och kommer inte att ges hösten 2017.

Högskolan i Skövde har ett nära samarbete med näringslivet – både i regionen och i övriga landet. Det ger dig en uppdaterad och behovsanpassad utbildning med många företagsbesök, gästföreläsningar och praktikarbeten. Då får dessutom goda kontakter för framtiden. 

Det här läser du på programmet Industriell ekonomi och logistik

Programmets kärnområden är ekonomi, organisation, produktion och logistik. Även informations- och kommunikationsteknik är viktiga ämnen.

De två första åren läser du kurser i logistik och ekonomi. Det ger dig en bra grund inom båda ämnena och underlättar ditt val av inriktning för tredje året. Då väljer du om du vill fokusera på management eller logistik. Den sista terminen gör du ditt examensarbete inom det ämne du valt, ofta på något företag.

Jobb efter examen inom industriell ekonomi och logistik

Efter din examen har du en bred arbetsmarknad med varierade yrkesroller som väntar. Du är inte låst kring en specifik yrkestitel utan kan växla under din yrkeskarriär. Dina arbetsgivare kan vara privata företag, regionala eller multinationella, eller finnas inom den offentliga sektorn. Som industriell ekonom kan du arbeta i en rad olika branscher.

Du kan till exempel jobba som logistikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare eller transportplanerare. Du kan också arbeta med leverantörsutveckling, som projektledare inom logistik- och ekonomiprojekt eller med ekonomirelaterade arbetsuppgifter, exempelvis som controller.

Prognoserna för industriella ekonomer på arbetsmarknaden ser ljus ut. Rekryteringsbehovet av välutbildade ekonomer med logistikkunskaper är stort

Läsa vidare efter programmet Industriell ekonomi och logistik

Efter din utbildning har du en kandidatexamen (180 hp) och kan fortsätta hos andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.

Forskning inom företagsekonomi på Högskolan

Läs mer på hemsidan för forskningscentrat Framtidens Företagande.

Nyheter i anknytning till programmet Industriell ekonomi och logistik

2013-10-29 - Högskolan i Skövde bekräftar sin höga kvalitet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Kandidatexamen

 

 

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

SANDOR UJVARI

Programansvarig


0500-448875
Sandor Ujvari
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.