Framtid och jobb

Logistikkompetens är mycket efterfrågad på arbetsmarknaden och företagen själva säger att de har stort behov av kompetensutveckling och i hög grad saknar tillräcklig kompetens inom området.

Framtiden ser därför mycket ljus ut för logistiker. Men att förstå och kunna hantera ekonomin är minst lika viktigt. Detta får du med dig genom kurser inom ekonomi, organisation och ledarskap. Så med kunskap om verksamheter och ett ekonomiskt perspektiv har du mycket att tillföra de flesta företag och organisationer, vilket ger stora möjligheter till mycket intressanta jobb.

Dina potentiella arbetsgivare kan efter utbildningen vara privata företag, stat, landsting och kommun eller andra organisationer. Du kan vara verksam inom såväl små och medelstora företag men också inom stora multinationella företag.

Arbetsmarknad

Dina yrkesroller kan vara logsitikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare eller transportplanerare. Du kan också arbeta med leverantörsutveckling samt som projektledare inom logistik- och ekonomiprojekt. Du kan även arbeta med ekonomirelaterade arbetsuppgifter, exempelvis som controller eller marknadsförare.