Läsa vidare

Många av våra studenter nöjer sig inte med en kandidatexamen utan vill skaffa sig både bredare och djupare kunskaper. Vill du läsa vidare kan du göra det här på Högskolan i Skövde, vid andra svenska lärosäten, eller på något lärosäte utomlands.

Exempel på svenska lärosäten som våra studenter gått till för att läsa vidare på master- och/eller magisternivå är Jönköping, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Chalmers. Vidare finns möjligheten vid Växjö universitet, men där har vi inte haft några studenter som jag känner till.

Master är idag den form av utbildning som kommer efter kandidatexamen och den är på 2 år, men på flera ställen (bland annat Jönköping) söker man till denna utbildning men kan avsluta efter 1 år och då få en magisterexamen .

Flera av våra studenter har sökt sig till exempelvis England, Skottland och Australien och de har stått sig väl i konkurrensen. Även de som gått till svenska universitet, exempelvis Göteborgs universitet har klarat sig mycket bra och fått en bra grund från Högskolan i Skövde.