Framtid och jobb

Programmet Kognitiv neurovetenskap – neuropsykologi och medvetandestudier leder som många akademiska utbildningar fram till goda teoretiska ämneskunskaper samt allmänna akademiska färdigheter. Utbildningsprogrammet är inte specifikt yrkesinriktat. Detta innebär att vad studenter som gått våra utbildningar gör efter avslutad examen varierar.

I samhället råder en ökad efterfrågan av kunskap i kognitiv neurovetenskap. Området växer snabbt och riktade forskningsinsatser görs inom hjärnforskningen. Genom kombinationen av goda ämneskunskaper i kognitiv neurovetenskap med områden som psykiatri och socialrätt, ger utbildningen goda grunder för en väntande arbetsmarknad. Till detta kan också läggas det alltmer växande behovet av etiska reflektioner vilket det ges gott om utrymme för inom flera av utbildningens kurser (Moralfilosofi, Neuroetik och Yrkesetik).

Som exempel på vad tidigare studenter som gått våra utbildningar i kognitiv neurovetenskap arbetar med kan nämnas: produktspecialist inom läkemedelsföretag, utredare/samordnare, konsult inom organisation och utveckling, coach och projektledare inom personlig utveckling, arbete inom omvårdnadssektorn, arbete inom kriminalvården, vägledare med mera.