Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B eller motsvarande. Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Programmet ges på engelska och är endast öppet för ansökan i den internationella sökperioden.

Vill du fördjupa dig i frågor som rör sambandet mellan medvetandet, hjärnan och det subjektiva välbefinnandet? På detta engelskspråkiga magisterprogram får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom dessa frågor.

Programöversikt

Vår engelskspråkiga ettåriga magisterutbildning Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan är ett akademiskt krävande magisterprogram för studenter med en bakgrund i eller i nära anslutning till kognitiv neurovetenskap eller medvetandestudier. Det kanske även passar som ett konversionsprogram för studenter med ett intresse i dessa ämnesområden, med en bakgrund i sådana ämnen som filosofi, kognitiv vetenskap, neurovetenskap eller experimentell psykologi. Programmet, som ges på engelska, ger en gedigen grund för forskning och undervisning på högre nivå inom kognitiv neurovetenskap. Det kräver en pågående och fokuserad studieinsats under ett år (två terminer i följd).

Sökperiod

Programmet ges på engelska och har intag i samband med den internationella sökperioden. 

Programinnehåll

Under den första terminen får antagna studenter genomföra fyra kurser inom olika ämnen, inklusive kognitiv neurovetenskap, forskningsmetoder samt statistik. Dessa ges genom en kombination av föreläsningar, seminarier, workshops samt gruppdiskussioner, flera av vilka hålls av internationellt ledande forskare vid avdelningen. Under den andra terminen får studenter personlig handledning från en erfaren lärare, för att genomföra en empirisk eller teoretisk studie inom kognitiv neurovetenskap, som grund till ett slutgiltigt examensarbete.

Studera vidare

Programmet startades så nyligen som 2011, men har redan uppnått starka akademiska resultat. Av de studenter som tagit sin examen, efter genomförande av programmets samtliga kurser, har den största delen gått vidare med studier på avancerad eller forskarnivå vid ett flertal universitet i såväl Sverige som utomlands, bland andra Örebro universitet, Umeå universitet, University of Turku, Ruhr-Universität Bochum, Radboud University, Universität Bern samt University College London.

Forskning

De flesta seniora lärare på avdelningen forskar också aktivt, i vissa fall som en del av större forskningsprojekt.

För mer utförlig information, se den engelskspråkiga programhemsidan.

För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B eller motsvarande. Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Programmet ges på engelska och är endast öppet för ansökan i den internationella sökperioden.

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ANDREAS KALCKERT

Programansvarig


0500-448809
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Fråga studievägledare Studie- och karriärvägledare Ingrid Christensson

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se
0500-448732