Maskiningenjör, 180 hp

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (eller motsvarande kunskaper)

<ul class='stripped'><li>Högskoleingenjörsexamen</li><li>Kandidatexamen</li></ul>

Många av våra vanligaste produkter såsom fordon, hushållsmaskiner, idrottsredskap och tekniska prylar, är konstruerade av maskiningenjörer. Som maskiningenjör är din vanligaste frågeställning ”Hur?” - Hur löser du olika tekniska frågor och problem på smartaste sätt?

Maskiningenjörsprogrammet ger dig en bred och djup teknisk utbildning. Om du jämför detta program med andra ingenjörsprogram på Högskolan i Skövde är det här du får de tyngsta tekniska kunskaperna. Utbildningen är kanske lite tuffare, men du får också en examen som slår extra hårt.

Det här läser du på programmet Maskiningenjör 

Du läser kurser i matematik, mekanik, hållfasthetslära, konstruktionsmaterial, konstruktionsteknik, och logistik. Du läser även ämnen som produktutveckling, ekonomi, logistik och miljöteknik för att få ett bredare perspektiv. Dessutom får du lära dig att simulera produkter och maskiner med hjälp av datorer och avancerade programvaror. Teoretiska kurser varvas med projektarbeten där du får möjlighet att tillämpa dina nyförvärvade kunskaper och successivt utöka dem. Under den sista terminen gör du ditt examensarbete, oftast som ett projekt kopplat till något företag.

Jobb efter examen som maskiningenjör

Som färdig maskiningenjör har du en gynnsam och bred arbetsmarknad inom tillverkningsindustrin som väntar, både på små och stora företag inom landet eller utomlands. Även utbildnings- samt konsult- och bemanningsföretag kan efterlysa dig. Du har en attraktiv och eftersökt utbildning och kan få flera spännande och stimulerande jobb, till exempel som konstruktör eller projektledare. Du har även möjlighet att arbeta inom teknisk driftsledning, underhåll, forskning, försäljning, inköp eller som produktutvecklare. De senaste åren har alla studenter på högskolans maskiningenjörsprogram fått anställningar som ingenjörer! Arbetsmarknaden för maskiningenjörer är och kommer att förbli mycket god, både i Sverige och utomlands.

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (eller motsvarande kunskaper)

  • Högskoleingenjörsexamen
  • Kandidatexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

NICLAS STRAND

Programansvarig


0500-448519
Niclas Strand
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.