Medier, estetik och berättande - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom Medier, estetik och berättande (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 15Gamla utbildningsplaner

 

 

I magisterprogrammet Medier, estetik och berättande arbetar du med att skapa berättelser och studerar hur dessa kan interageras i dataspel och andra nya digitala medier, inte minst i kulturarvssammanhang. Efter dina studier har du kunskaper för att arbeta inom ett brett spektra av yrkesgrenar, men även för högre studier på master- och doktorandnivå.

Det här läser du på magisterprogrammet - Medier, estetik och berättande

Programmet inleds med ett gestaltande projekt som med fördel görs mot extern uppdragsgivare, kursen: Vetenskapliga perspektiv på digitalt berättande och transmedialitet 7,5hp.

Parallellt med projektet fördjupar du dig i forskningsområdets aktuella teorier, i kursen: Berättande i nya medier som forskningsområde 7,5hp.

Höstterminens avslutande kurs: Vetenskaplig problemidentifiering i produktion inom nya medier 15hp, utförs också gentemot extern uppdragsgivare. Här ska du utifrån ditt specialområde utföra en behovsanalys och prototyp enligt uppdragsgivarens önskemål.

Under vårterminens examensarbetskurs fortsätter du att fördjupa dina teoretiska och metodiska kunskaper och då gärna inom det projekt och tema du påbörjat under höstterminen: Examensarbete i medier, estetik och berättande, Avancerad nivå, 30hp.

Extern uppdragsgivare

Redan från programstart har du goda möjligheter att knyta kontakter med en extern uppdragsgivare. Samtliga kurser i programmet kan kopplas till ett projekt som genomförs mot samma externa part, spelföretag, forskningsprojekt eller offentlig verksamhet som till exempel kulturarvsförmedlare på lokal, regional eller nationell nivå. Har du redan ett spelprojekt på gång tillsammans med skolkamrater är du och/eller ni välkomna att ta med detta in i utbildningsprogrammet.

Jobb efter examen inom magisterprogrammet Medier, estetik och berättande

Efter dina studier kan du arbeta med berättande i olika former inom spelindistrin eller andra nya medier. Med en akademisk examen på avancerad nivå har du kompetensen att möta en växande marknad och bidra till innovation av ny teknik och nya affärsmöjligheter.

Forskning inom ämnesområdet på Högskolan i Skövde

Se hemsidan för Media, Technology and Culture inom forskningscentrat Informationsteknologi.

Exempel på examensarbeten från magisterprogrammet i Medier, estetik och berättande

 

Nyheter i anknytning till magisterprogrammet Medier, estetik och berättande

2014-02-27 - Ny bok om tecknade karaktärer

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom Medier, estetik och berättande (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 15Gamla utbildningsplaner

 

 

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

LARS VIPSJÖ

Programansvarig


0500-448844
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMagnus Andrén

studievägledare 

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se
0500-448097

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.