Molekylär bioinformatik, 180 hp

Grundläggande behörighet och Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Engelska B. Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Engelska 6. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).

Kandidatexamen
Under bearbetning

  Det pågår en explosionsartad utveckling inom Life Science-området. Möjligheten att hantera och analysera stora mängder biologisk data har skapat helt nya möjligheter inom biologin. Som bioinformatiker kombinerar du biologi med datavetenskap och statistik. Morgondagens biologer måste ha en stark IT-kompetens för att kunna möta framtidens digitala utveckling.

  Bioinformatik har blivit en viktig del av verksamheten inom många biologiska områden idag, men särskilt inom experimentell molekylär biologi och biomedicin. Idag finns möjligheten att mäta tusentals variabler från ett enda biologiskt prov (t.ex. blod, saliv eller vävnad), vilket har skapat fantastiska möjligheter att bland annat utveckla individanpassad behandling.

  Programmets mål är att ge dig en bred kunskap inom bioinformatik med inriktning mot molekylärbiologi, genteknik och biomedicin i kombination med innovation och entreprenörskap.

  Vad läser du?

  Programmet inleds med introducerande kurser i bioinformatik samt baskurser i kemi, cellbiologi och genetik. Fokus under första läsåret ligger på tillämpad bioinformatik och baskunskaper inom biovetenskap. Andra året fokuserar på kunskaper för bearbetning och analys av biologisk data. Här får du även fördjupade kunskaper inom genetik, programmering och statistik. Tredje året får du möjlighet att fördjupa sig inom programutveckling inom bioinformatik, men du kan även läsa projektledning och entreprenörskap. Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

  Vad kan du jobba med?

  Det råder idag en stor brist på utbildade bioinformatiker, och du har en bred arbetsmarknad att se fram emot, både i Sverige och utomlands. Det finns ett växande behov av bioinformatiker som kan analysera storskalig biologisk data samt utveckla nya verktyg och metoder för sådan analys.
  Bioinformatiker kommer i framtiden vara en självklar del i personalsammansättningen vid kliniska laboratorier.

  Vidare studier

  Efter examen har du möjlighet att fortsätta dina studier på avancerad nivå på något av våra magister- och mastersprogram Bioinformatik, Biomarkörer inom molekylär medicin, Infektionsbiologi eller Molekylär bioteknik. Du är också behörig för studier på avancerad nivå på andra lärosäten i eller utanför Sverige. Utbildning på grund- och avancerad nivå ger tillsammans en mycket bra grund för forskarförberedande studier och forskning eller produktutveckling inom akademin eller industrin.

  Forskning

  Vår forskning inom bioinformatik fokuserar på utveckling och användning av metoder och algoritmer för analys av biologiska datamängder. Vi har ett nära samarbete med forskare hos våra företagspartners och vi samarbetar också med andra forskargrupper, både inom och utanför Högskolan i Skövde.

  Mer information om vår forskningsspecialisering finns på sidan Translationell Bioinformatik

  Grundläggande behörighet och Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Engelska B. Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Engelska 6. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).

  Kandidatexamen
  Under bearbetning

   Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   SANJA JURCEVIC

   Programansvarig


   0500-448647
   Sanja Jurcevic
   FRÅGA MIG
   * Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr