Kurser inom basår/basutbildning och motsvarande gymnasiekurser

Naturvetenskapligt och tekniskt basår 60 hp och Teknisk basutbildning 41,5 hp ger dig behörighet till högskolestudier. Kurserna i basåret och basutbildningen motsvarar gymnasiekurser enligt följande.

Kurs inom basår/basutbildning motsvarar gymnasiekurs enligt GY11

(Kurserna läses från och med höstterminen 2014)

 • Biologi 1, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (BI003B) motsvarar Biologi 1 (BIOBIO01/100)
 • Biologi 2, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (BI004B) motsvarar Biologi 2 (BIOBIO02/100)
 • Fysik 1.1 och Fysik 1.2, behörighetsgivande kurs, motsvarar Fysik 1a (FYSFYS01a/150)
 • Fysik 2, behörighetsgivande kurs, motsvarar Fysik 2 (FYSFYS02/100)
 • Kemi 1, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (KE005B) motsvarar Kemi 1 (KEMKEM01/100)
 • Kemi 2, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (KE006B) motsvarar Kemi 2 (KEMKEM02/100)
 • Matematik 3, behörighetsgivande kurs (MA006B) motsvarar Matematik 3c (MATMAT03c/100)

Kurs inom basår/basutbildning motsvarar gymnasiekurs

(Kurserna lästes till och med vårterminen 2014)

 • Biologi A, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (BI001B) motsvarar Biologi A (BI1201/50, BI200/50)
 • Biologi B, behörighetsgivande kurs, 3,5 hp (BI002B) motsvarar Biologi B (BI1202/50, BI201/60)
 • Fysik A, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (FY001B) motsvarar Fysik A (FY1201/100, FY201/90)
 • Fysik B, behörighetsgivande kurs, 11,5 hp (FY002B) motsvarar Fysik B (FY1202/150, FY202/130, FY200/220)
 • Kemi A, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (KE003B) motsvarar Kemi A (KE1201, KE200)
 • Kemi B, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (KE004B) motsvarar Kemi B (KE1202, KE201)
 • Matematik C, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (MA001B) motsvarar Matematik C (MA1203, MA203, MA202)
 • Matematik D, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp (MA002B) motsvarar Matematik D (MA1204, MA204)

 

 

Kontakt

Telefon: 0500-44 82 00 

Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-11.30

Extra telefontid v. 4, måndag till fredag kl 10:00-11:30

E-post: antagning@his.se

Postadress:
Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde